Rafah Chadad använder en tunn pensel för att skapa en kontur. Hon är en av de nyanlända elever som Fatima Alani engagerat.

Rafah Chadad använder en tunn pensel för att skapa en kontur. Hon är en av de nyanlända elever som Fatima Alani engagerat.

Ungas egen bild i jätteformat

Av
Per Eeg-Olofsson

LANDSKRONA. I den gamla gymnastiksalen på andra våningen på nya Seminarieskolan ligger ett träd på golvet - en målning av ett det vill säga. Här, i den sedan årsskiftet nyinvigda fritidsgården, jobbar ett 10-tal ungdomar med ett gemensamt muralmålningsprojekt som ska pryda en vägg på fritidsgården.

Den minnesgode läsaren kanske kommer ihåg att ett annat muralmålningsprojekt genomfördes i Landskrona för inte så länge sedan. I Projektet "Röster från Öster" fick människor som själva bor, arbetar eller går i skolan på Öster bidra till sex stycken stora målningar. De är numer uppsatta på en av Dammhagsskolans gymnastiksals väggar, den som vätter mot skolgården. Konstnären och bildläraren Suzanne Andersson ledde det projektet, med god hjälp av Fatima Alani som fungerade som assistent.

När det är klar ska jättemålningen upp på väggarna på Arena Öster.

När det är klar ska jättemålningen upp på väggarna på Arena Öster.

Symboliska inslag

Och det har gett mersmak, det är Fatima Alani som tagit initiativet till det pågående muralprojektet på Seminarieskolan.
– Det är lite som en fortsättning på "Röster från Öster", säger hon.
– Precis som då så stöttar organisationen Förorten i centrum med materialkostnader. Vi har också fått pengar genom kommunens kulturstöd för unga, Snabba cash. Också ställer Arena Öster upp men lokalen, och med personal när det behövs.
Denna gången kommer jättemålningen att hänga inomhus och pryda en vägg just på Arena Öster. När Lokaltidningen kommer förbi så är det sportlov, men detta är långt ifrån någon sportlovsaktivitet förklarar Fatima Alani.
– Vi började redan i december, efter att "Röster från Öster" tog slut. Jag ville engagera ungdomar mellan 13 och 18 år, så jag tänkte att det var bra att göra det här, säger Fatima Alani och berättar att processen börjat med en idéworkshop där de inblandade har spånat kring vilka värden och känslor som de förknippar med Landskrona. Ord som sedan översats till symboliska inslag i målningen.
– Det är runt 100 ungdomar som varit inblandade på ett eller annat sätt, och runt 15 som varit med hela tiden.

Andrea Ly skapar ett löv med hjälp ab en schablon.

Andrea Ly skapar ett löv med hjälp ab en schablon.

Laddade ord

– Vi fick i uppgift att beskriva Seminarieskolan och Landskrona med massa ord. Det blev, kärlek, respekt, makt, och mångfald berättar Andrea Ly.
Hon är en av de elever som Fatima Alani engagerat genom att finnas på plats på skolan i upphållsrum, på fritidsgården och genom att gå runt i klasserna och berätta.

Mäktigt lejon

Dessa värdeladdade ord symboliseras genom exempelvis fjärilar med olika länders flaggor på sina vingar. I trädet kommer också ett lejon med familj vila.
– Lejonet är mäktigt, precis som eleverna på seminarieskolan, säger Ruaa Barghouth. Och de andra i familjen är en tiger och en leopard – för att visa att alla inte behöver vara lika.
Invigning av målningen på Arena Öster blir det i början av mars.

Publicerad 21 February 2015 10:00