Järnvägsgods i fokus vid ny Öresundsförbindelse

Landskrona stad driver vidare frågan om en fast förbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn

Av
Mikael Öhrn

LANDSKRONA. Under våren är det tänkt att en prognos över trafikutvecklingen över Öresund ska komma, framtagen gemensamt av Sverige och Danmark. Ytterligare en fast förbindelse ska skapas mellan länderna, i Landskrona stad fortsätter man driva på för att den ska placeras mellan staden och Köpenhamn. Kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (FP) poängterar att det är viktigt att nästa fasta förbindelse ska kunna hantera järnvägsgods, något som inte kan tillgodoses på den tilltänkta förbindelsen Helsingborg-Helsingör men som han anser behövs för att den svenska tillväxten inte ska hämmas.
- I dag anser många att nästa fasta förbindelse mellan Sverige och Danmark ska gå mellan Helsingborg och Helsingör. Den förbindelsen innehåller inte en järnvägsanslutning för godstrafik utan enbart för persontåg. Förbindelsen mellan Helsingborg och Helsingör skulle alltså inte möta den svenska exportindustrins behov av säkra, snabba och miljövänliga godstransporter till Europa. Inte heller tidsvinsterna skulle vara så betydande som med Europaspåret, säger Torkild Strandberg i ett pressutskick.
Torkild Strandberg uppmanar därmed den svenska regeringen att utreda Europaspåret mellan Landskrona och Köpenhamn som ett alternativ i diskussionerna kring var nästa fasta förbindelse över Öresund ska gå.

Publicerad 20 March 2017 11:21

Lokaltidningen Landskronas nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag

Landskronaföretag får stöd för klimatprojekt

LANDSKRONA/SKÅNE. Totalt satsas 153 miljoner kronor på olika klimatprojekt runt om i Skåne. Pengarna delas ut av Klimatklivet. Ett av 37 skånska projekt finns i Landskrona. Här ska företaget DSV Road AB satsa på intern laddning och får därför ett anslag på 66 500 kronor.

– Klimatklivet är brett. Det handlar inte bara om stöd till elbilsladdning vilket många tror. Alla som har en idé som kan leda till god klimatnytta kan söka stöd från Klimatklivet. Både enklare och mer komplicerade åtgärder välkomnas, säger Sandra Johanne Selander, klimat- och energistrateg på Länsstyrelsen Skåne, i ett pressmeddelande.

Sedan starten 2015 har 142 klimatsmarta åtgärder beviljats stöd i Skåne för totalt 366 miljoner kronor. Detta leder till en årlig minskning på 105 000 ton koldioxid.