Bättre belysning på flera platser i stan

Av
Mikael Öhrn

LANDSKRONA. Västervångskolans idrottshall och Sankt Olovs sjö identifierades som två platser i behov av bättre belysning när staden, tillsammans med polisen, genomförde en digital trygghetsvandring på temat belysning i februari. Nu ska förbättringarna genomföras.
Vägen mellan cykelvägen och Västervångskolans idrottshall är idag inte tillräckligt upplyst, vidare inte heller parken runt Sankt Olovs sjö. Men nu ska mörkret vara ett minne blott. Dessutom kommer teknik- och serviceförvaltningen att undersöka vilka möjligheter det finns för att förbättra belysningen i Nyhamn. De kommer också att lägga till bristen på belysning på gång- och cykelvägen längs med Löpargatan i sin investeringsplan.
– Trygghetsvandringar, både fysiska och digitala, är ett bra sätt att involvera invånarna som är ute och rör sig i Landskrona varje dag. Det ger oss ett bredare perspektiv i arbetet med trygghetsfrämjande åtgärder. Vi vill tacka alla som deltog i den digitala trygghetsvandringen och vi har sparat kommentarerna som underlag till framtida arbete, säger Annika Wågsäter, trygghetssamordnare i Landskrona stad, till stadens hemsida.
Vid Västervångskolans idrottshall handlar det om ny belysning som ska komma upp i sommar. Vid Sankt Olofs sjö handlar det om att belysa träden på den västra sidan, samt om att montera lyktstolpar längs den gångstig på östra sidan som idag helt saknar belysning. Dessutom kommer växtligheten runt lekplatsen att ses över.
Sedan tidigare är det beslutat att belysningen vid samtliga övegångsställen på Löpargatan ska ses över under 2017 och 2018.

Publicerad 19 April 2017 12:02

Lokaltidningen Landskronas nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag