Många klasslärare är inte behöriga matematiklärare

Men även utan pengar satsar Svalöv på matematiken

Av
Pauline Bengtsson

Pauline Bengtsson

SVALÖV. Anna-Lena Lindekvist är matematikutvecklare och mattelärare i Svalövs kommun. Hon menar att grunden till en lyckad undervisning är att läraren är behörig lärare i ämnet man undervisar i.
- Så som lärarutbildningen såg ut under en period ledde till att de lärare som gick ut lärarutbildningen under ett antal år inte var behöriga i matematik.


Det kan vara så att det är klassläraren som undervisar i matematik utan att vara behörig i det ämnet vilket kan leda till att man som lärare inte kan bedriva en undervisning som är optimal för att se till olika individers behov och sätt att lära, menar Anna-Lena som arbetar som ett stöd och en resurs för matematiklärare på Centralskolan och Månsaboskolan.
Inte flexibla
Mycket av undervisningen bygger på gemensamma genomgångar och på att eleverna arbetar i läroboken. Individualiseringen innebär ofta att "duktiga" elever jobbar på med nästa steg i matteboken.

-De lärare som inte är behöriga blir mer knutna till boken och är inte lika flexibla i sin undervisningsform. Detta vill vi ändra på - med eller utan Skolverkets pengar, säger Anna-Lena.

Även om skolan inte fick de pengar man ville ha till att kompetensutveckla klasslärarna i matematik så är det dithän skolorna strävar.

Eleven i fokus
- Vi har olika projekt för att komma vidare i vår undervisningsmetodik. Det kan vara känsligt för den enskilde läraren att höra att han eller hon måste göra på ett annat sätt men i de allra flesta fallen är lärarna glada för stödet eftersom de vill nå ut med sina kunskaper. Det viktiga är att eleverna och deras behov är i fokus, menar Anna-Lena.

Detta sökte kommunen pengar för att kunna genomföra

Studiecirkel gemensam för de båda skolorna i matematik. Samtal kring lärande och undervisning i matematik. Uppföljning av resultat på nationella prov och måluppfyllelse. Genom att utveckla förståelse för sina egna och andras behov vid kommunikation och lärande kunna möta elevernas individuella behov i undervisningen. Genom kunskaper om olika individers behov och sätt att lära bättre utnyttja de kompetenser som finns inom en grupp, både när det gäller lärare och elever, och skapa dynamiska lärgrupper i matematik. Grundutbildning samt påbyggnadsutbildning inom Human Dynamics kopplat till lärande i matematik. Föreläsning och workshop Matematik för att förebygga matematiksvårigheter. Uppföljning av resultat och måluppfyllelse i matematik. Enkät gällande om och hur lärarna förändrat sitt sätt att lägga upp undervisningen och bemötande av eleverna efter genomgången utbildning. Intervju med elever.

Publicerad 14 April 2011 03:00

Lokaltidningen Landskronas nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag