Ungefär var fjortonde dag klipps grönytorna. För sällan, tycker Sven-Åke Nilsson. Foto: Johanna Johansson

Ungefär var fjortonde dag klipps grönytorna. För sällan, tycker Sven-Åke Nilsson. Foto: Johanna Johansson

”Tråkigt att det ska misskötas såhär”

Boende missnöjd med skötsel av grönytor

Av
Johanna S. Johansson

SVALÖV. Klippningen av grönytorna vid det nya villaområdet på Kyrkvången är ojämn och sker dessutom alldeles för sällan. Det tycker Sven-Åke Nilsson som har bott i området i fem år. – Jag brukar inte bråka men vill ändå påtala det här, säger han.

Sven-Åke Nilsson har bott på Kyrkvången i fem år och tycker att skötseln av gräsytorna sköttes bra när kommunen tog hand om det. Nu ligger skötseln istället ute på entreprenad. Ett privat företag klipper gräset, men kommunen har fortfarande ansvar för verksamheten.

– Jag har sett hur blomsterprakten i form av maskrosor och klöver har ökat år från år. Det kan ju inte vara roligt för dem som nu köpt tomt och byggt hus, satsat massor av pengar på att anlägga gräsmatta och trädgård och då behöva vara granne med sådana vanskötta ytor. Det är tråkigt att ett nytt område ska vanskötas såhär.

Maskrosor och ogräs

Ungefär var fjortonde dag klipps ytorna med traktor. Alldeles för sällan, tycker Sven-Åke Nilsson. När Lokaltidningen är på besök har traktorn nyligen varit där. På Sven-Åkes fotografier av hur det brukar se ut annars är ytorna täckta av maskrosor och högt ogräs.

– Det skulle behöva klippas varje vecka, ogräs växer ju hela tiden. Senast de klippte hade ogräset dessutom slagit frön så att tusentals fröer for in i trädgården och huset.
– Det ska ju vara trevligt att bo här också. Jag vet inte hur det ser ut i de andra byarna i kommunen men det hade varit intressant att få veta. Nu när man träffar folk och säger att man kommer från Svalöv blir svaret ofta "det är där det är så mycket maskrosor".

Från kommunens sida är man fåordig om huruvida det klipps tillräckligt eller inte.
– Vi har upphandlat efter de resurser vi har och just nu tar vi fram ett förslag till skötselplan till nästa säsong, så att vi kan begära de resurser vi behöver, säger samhällsbyggnadschef Tommy Samuelsson.

”Ogräs växer ju hela tiden”. På Kyrkvången växer även missnöjet med gräsklippningen som kommunen ansvarar för. Foto: Johanna Johansson

”Ogräs växer ju hela tiden”. På Kyrkvången växer även missnöjet med gräsklippningen som kommunen ansvarar för. Foto: Johanna Johansson

En välklippt tomt till vänster, ogräs till höger. Foto: Johanna Johansson

En välklippt tomt till vänster, ogräs till höger. Foto: Johanna Johansson

”Det kan inte vara kul för husägarna som satsat pengar på att anlägga gräsmatta att vara granne med ogräset”, säger Sven-Åke Nilsson. Foto: Sven-Åke Nilsson

”Det kan inte vara kul för husägarna som satsat pengar på att anlägga gräsmatta att vara granne med ogräset”, säger Sven-Åke Nilsson. Foto: Sven-Åke Nilsson

Publicerad 19 June 2012 09:00