Henrik ska ge röst åt de med psykiska bekymmer

Av
Jonas Lundin

SVALÖV. Ett kravlöst och gratis stöd för den med psykiska bekymmer. Så beskriver Henrik Lundius sin funktion som personligt ombud, det första någonsin i Svalövs kommun.
– Det finns inget skrivbord emellan och man kommer inte med mössan i hand. Jag jobbar ihop med mina klienter, säger Henrik Lundius.
Sedan den 1 maj har han uppdraget som personligt ombud på 25 procent och jobbar just nu med fyra klienter i kommunen.
– Själva verksamheten handlar om att förbättra villkoren för personer för svår psykisk funktionsnedsättning, säger han.

Stöd och hjälp

Det kan vara allt möjligt, som personen känner att han eller hon behöver stöd med. Det kan vara att följa med på ett läkarbesök, fylla i en blankett till försäkringskassan, kontakt med olika myndigheter eller följa med till ett möte för att söka ekonomiskt bidrag.
– Det är nästan vad som helst, säger Henrik Lundius.
Mycket handlar om att hjälpa till att reda ut en trasslig ekonomi, berättar han.
– En stor del är också bemötande, att folk känner att deras röst inte tas till vara eller att de känner sig nedtryckta.

Påtala systembrister

Den andra viktiga delen av uppdraget som personligt ombud handlar om att påtala systembrister, allt ifrån lagar som inte funkar som de ska eller dåligt bemötande från en handläggare.
– Jag ska vara en röst för den med psykiska bekymmer och påtala de brister där samhället inte räcker till.
Henrik Lundius poängterar att ett personligt ombud är helt fristående från myndigheter och vårdorganisationer. Svalövs kommun köper tjänsten av den ideella och obundna föreningen PO Skåne.
– Min uppdragsgivare är ju mina klienter. Det är tillsammans med dem som uppdraget definieras. Min lojalitet ligger hos klienten, säger Henrik Lundius.
Dagens samhälle ställer väldigt höga krav på individen och det blir än svårare om man har psykiska problem, tycker Henrik Lundius.
– Det är väldigt svårt hur vårt samhälle är uppbyggt, det är väldigt invecklat. Och om du inte vet vad du har rätt till, så är det ingen som talar om det för dig, om man generaliserar.

Fotnot: Den som har behov av ett personligt ombud, kan kontakta Henrik Lundius på 0709-62 54 21.

null

Publicerad 18 August 2015 09:00

Lokaltidningen Landskronas nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag