Maurice Specht berättar om projektet Leeszal, ett bibliotek som drivs av volontärer i Rotterdam. Röstånga Tillsammans är med i ett internationellt projekt om lokal utveckling. I torsdags besökte representanter för olika medborgarinitiativ Röstånga. Foto: Jonas Lundin

Maurice Specht berättar om projektet Leeszal, ett bibliotek som drivs av volontärer i Rotterdam. Röstånga Tillsammans är med i ett internationellt projekt om lokal utveckling. I torsdags besökte representanter för olika medborgarinitiativ Röstånga. Foto: Jonas Lundin

Att ta saker i egna händer

Röstånga med i internationellt projekt

Av
Jonas Lundin

RÖSTÅNGA. Vad händer när man går ihop och gör något tillsammans i lokalsamhället? Det är fokus för ett internationellt projekt som Röstånga Tillsammans är en del av. I torsdags fick byn långväga besök.

Runt det röda bordet i RUAB:s lokaler på Billingevägen i Röstånga sitter ett tiotal personer. De representerar olika medborgarinitiativ i åtta europeiska länder och är alla del av projektet IN TRANSIT, som handlar om lokal utveckling.
– Det handlar om varför människor går samman och försöker lösa problem tillsammans, varför vissa väljer att ta saker i egna händer. Det känns som att Röstånga är ett väldigt bra exempel på det, säger Josefin Fürst, programkoordinator på Goethe Institutet i Stockholm, som står bakom projektet.
Projektet innefattar 15 medborgarinitiativ från Norge, Sverige, Finland, Danmark, England, Skottland, Irland och Holland. Fram till i vår ska representanter för de olika initiativen åka och hälsa på och lära av varandra. Första resan i maj gick till Glasgow, den andra till Dublin och nu i torsdags alltså till Röstånga. Varje möte har ett eget tema.
– Mötet här i Röstånga handlar om den sociala infrastrukturen för lokal utveckling, säger Nils Phillips, ordförande för Röstånga Tillsammans.
Exempel på andra medborgarinitiativ i projektet är ett volontärbibliotek i Rotterdam, en grupp som renoverar gamla hus för att stödja ungdomar i Helsingfors, eller en konsthall i Kirkenes i Norge som vill fungera som mötesplats och brobyggare över gränser och genrer.
Det är något som väl kan sägas om alla medborgarinitiativen i projektet.
– För en hållbar utveckling är det farligt att sätta gränser och ställa saker mot varandra. Den stora utmaningen är att hitta sätt att göra saker tillsammans, säger Nils Phillips.
Samarbetet innebär också att representanter för Röstånga Tillsammans under hösten kommer att åka till England och Finland.
Projektet kommer att avslutas med en stor workshop och någon typ av tryckt publikation med mera. 

Fakta:  Goethe-institutet är Tysklands kulturinstitut med filialer världen över. Deras uppgift är att ”främja det tyska språket i utlandet och måna om ett internationellt kulturellt samarbete”.

null

Publicerad 12 October 2015 15:00