”Glöm inte barnperspektivet”

SKÅNE. Personer i behov av kommunal familjerådgivning får vänta olika länge beroende på bostadsort. I vissa fall, som i Svalöv, i tre månader.
– Det är inte okej. Är man i en akut kris säger det sig självt att man behöver hjälp snabbt, säger Annika Lindén, ordförande i föreningen Sveriges kommunala familjerådgivare.
En rundringning som Lokaltidningen gjort visar att väntetiderna varierar kraftigt i de skånska kommunerna.
– Vi har sagt att det max får ta två veckor. Vi gjorde en miniundersökning 2014 och det visade sig vara väldigt olika i olika kommuner, konstaterar Annika Lindén.
Varför är det viktigt att hålla väntetiderna nere?
– Går man för länge med problem i relationen är risken att man till slut enbart pratar med varandra utifrån besvikelse och då kan det redan vara för sent att rädda relationen. Att få hjälp snabbt är också viktigt utifrån ett barnperspektiv. Det är helt avgörande för barn hur föräldrar tar tag i sina problem. För även om det är väldigt kloka föräldrar kan problemen påverka barnens miljö, säger Annika Lindén.

Den kommunala familjerådgivningen ska kunna ge stöd i krissituationer, enligt Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd.
– Vi har ingen exakt rekommendation, men det ligger i sakens natur att det inte kan vara alltför långa väntetider när det handlar om akuta kriser. Syftet med kommunal familjerådgivning är att det ska vara en förebyggande verksamhet, säger Pernilla Krusberg som är jurist vid kunskapsmyndigheten.

null

Publicerad 13 February 2017 13:00

Lokaltidningen Landskronas nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag