Naturvårdspengar till Svalöv

Fågelplattform och informationsskyltar snart på plats med statliga bidrag

SVALÖV. Länsstyrelsen Skåne har beslutat att dela ut 6,7 miljoner kronor till 35 nya lokala naturvårdsprojekt. Bland annat till en utsiktsplattform i Bokholmens mosse och informationsskyltar om tätortsnära natur på sex platser i Svalöv.
Samtidigt investerar kommunerna lika mycket själva. Totalt satsas alltså över 13 miljoner kronor på lokal naturvård i Skåne under de närmaste åren.
I Svalöv bidrar Länsstyrelsen med 30 000 kronor för att ge alla fågelintresserade en tillgänglighetsanpassad utsiktsplattform i Bokholmens mosse, samt 135 000 kronor för informationsskyltar om tätortsnära natur. Kommunen tillskjuter lika mycket för att förverkliga de så kallade Lona-projekten.
De sex framtagna informationsskyltarna ska uppmonterade på publika platser i kommunens sex tätorter – Svalöv, Kågeröd, Teckomatorp, Billeberga, Tågarp och Röstånga. Skyltarna ska ha information om hur man hittar ut i naturområden, om olika naturtyper och om ekosystemtjänster och komma på plats senast nästa år.
Med LONA-medel kan man göra åtgärder för bland annat friluftsliv, biologisk mångfald och skydd av tätortsnära natur. I Södra Sandby går den lokala föreningen ”Framtid Södra Sandby” samman med Lunds kommun och Kävlingeåns vattenråd för att göra Sularpsbäcken mer tillgänglig och i Ängelholm ska Naturskyddsföreningen engagera skolungdomar i ett grodprojekt.
Dessa fyra nämnda initiativ och ytterligare 31 får nu statligt bidrag.

Publicerad 17 March 2017 08:45

Lokaltidningen Landskronas nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag

Landskronaföretag får stöd för klimatprojekt

LANDSKRONA/SKÅNE. Totalt satsas 153 miljoner kronor på olika klimatprojekt runt om i Skåne. Pengarna delas ut av Klimatklivet. Ett av 37 skånska projekt finns i Landskrona. Här ska företaget DSV Road AB satsa på intern laddning och får därför ett anslag på 66 500 kronor.

– Klimatklivet är brett. Det handlar inte bara om stöd till elbilsladdning vilket många tror. Alla som har en idé som kan leda till god klimatnytta kan söka stöd från Klimatklivet. Både enklare och mer komplicerade åtgärder välkomnas, säger Sandra Johanne Selander, klimat- och energistrateg på Länsstyrelsen Skåne, i ett pressmeddelande.

Sedan starten 2015 har 142 klimatsmarta åtgärder beviljats stöd i Skåne för totalt 366 miljoner kronor. Detta leder till en årlig minskning på 105 000 ton koldioxid.