Nu ska solen skänka mer energi

Av
Mikael Öhrn

TECKOMATORP. Är solenergi framtiden för Teckomatorp? Det är åtminstone Lennart Anderssons förhoppning.

– Det känns som att nu är det rätt tid att hänga på, säger han.

Föreningen Teckomatorp Tillsammans har haft öppna möten för invånarna, där dessa har kunnat komma med olika förslag på idéer som föreningen skulle kunna vara med att driva. Ett sånt förslag är att man skulle genomföra ett projekt rörande solenergi.

Tillsammans med kommunen och Söderåsens miljöförbund har nu Teckomatorp Tillsammans inbjudit till ett informationsmöte i ämnet. Tanken är helt enkelt att byborna själva ska gå samman för att inte bara fixa en miljövänlig energiförsörjning, utan även en förhoppningsvis, i det långa perspektivet, billigare sådan.

– Det är ju så att Eon och de andra tar mycket betalt. El kostar helt enkelt mycket och jag är duktig på att göra av med el, då är det så att solen är gratis, säger Lennart Andersson, projektledare och Teckomatorpsbo, och fortsätter:

– Nu har de kommit så långt i den här processen att det börjat bli acceptabelt att lösa det ekonomiskt.

 

Enligt Lennart Andersson går det att montera solpaneler på nästan alla tak. Ambitionen är att en investering i solenergi inte ska komma att kosta mer per månad under en tioårsperiod, än vad man redan betalar för motsvarande energiåtgång idag.

– När du väl har betalt för den här investeringen under de tio åren, kommer elen att vara gratis. Fram till att man behöver byta det, men man brukar säga att det håller i 30 år, säger han.

– Det känns som att nu är rätt tid att hänga på, när priserna är låga. Det ligger rätt i tiden. Även om du inte behåller huset under de här 30 åren skulle du få tillbaka pengarna, för det är pengar tillbaka i fickan för den som använder det, fortsätter han.

 

För att hans kalkyleringar ska slå väl ut, krävs det att minst 15 hushåll hoppar på tåget.

– Det känns som att det är det lilla "break even" om man ska få mer vettiga rabatter, säger Lennart Andersson och betonar att projektet inte är exklusivt för endast hushåll i Teckomatorp.

– Skulle det vara fem stycken i Svalöv som vill gå med, är det till exempel inga problem. Vi kör det under namnet Teckomatorp Tillsammans, men det är bara ett sätt att driva frågan, fortsätter han.

 

Själv flyttade han och frun till Teckomatorp efter att tidigare ha bott i Vellinge i 30 år. Han ser många vinster med att man i byn går ihop på det här sättet, inte bara för att man lättare ska kunna sträva framåt tillsammans mot ett gemensamt mål, som till exempel det här med solenergi, utan även för att tillsammans helt enkelt få upp orten på fötter igen.

– Man vill plocka bort den här taskiga stämpeln som Teckomatorp har haft, säger Lennart Andersson och fortsätter:

– Det är trots allt så att Teckomatorp har många bra grejer.

Informationsmötet om solenergi hålls på Ängslyckan den 28/11 klockan 18.30.

 

Lennart Andersson hoppas att fler ska få upp intresse för solenergi i Teckomatorp. Foto: Mikael Öhrn

Lennart Andersson hoppas att fler ska få upp intresse för solenergi i Teckomatorp. Foto: Mikael Öhrn

Publicerad 21 November 2017 06:00