Få sexualbrott anmäls i Svalöv

SVALÖV. Andelen anmälda brott minskar i kommunen. Både när det gäller vålds- och sexualbrott. Det visar statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå, som bearbetats av nyhetstjänsten Newsworthy.

Av
Andreas Holm

Under 2017 anmäldes 128 våldsbrott i Svalövs kommun, jämfört med 134 året innan. De senaste fem åren har antalet anmälningar minskat, men ökar totalt de senaste fem åren, räknat per invånare. 2002 anmäldes 483 våldsbrott per 100 000 invånare, i fjor var den siffran 920.

Enligt Brå:s statistik förekommer även allt färre sexualbrott sett till antalet anmälningar. I fjor anmäldes 19 sexualbrott vilket kan jämföras med exempelvis 66 år 2012.

Experter antar att anmälningsbenägenheten är låg för sexualbrott i hela landet.

– Sexualbrott har ju dimensionen att det ofta begås av någon som är bekant mer offret, och vi vet att ju mer bekant man är desto mindre benägen är man att anmäla, säger forskaren i kriminologi Felipe Estrada Dörner, till Newsworthy.

Utvecklingen av anmälda brott behöver inte följa antalet brott som faktiskt inträffat. Det kan exempelvis vara att människor är mer benägna att polisanmäla brott. Ökningen av våldsbrottsanmälningar de senaste 15 åren kan därför ha flera förklaringar menar forskaren Anders Nilsson.

– Den finns nog över tid en minskad tolerans för våldsbrott, så att allmänhet, men även skolor och arbetsplatser, oftare anmäler.

Sett till hela Skåne hamnar länet på tredje plats i landet när det gäller anmälningar av våldsbrott per invånare 2017. Samtidigt minskar antalet personer som uppger att de utsatts för någon form av våldsbrott. Däremot ökar det dödliga våldet i regionen.

– När vi ska uttala om oss om hur mycket våld vi har i samhället så är dödligt våld ett bra mått. Sedan kan de siffrorna variera mycket från år till år i länder som Sverige med lite dödligt våld, säger Felipe Estrada Dörner, kriminolog som forskar på bland annat brottslighetens utveckling, till Newsworthy.

I Region Syd där förutom Skåne även Kronoberg, Kalmar och Blekinge ingår, var antalet fall av dödligt våld 30 år 2016, jämfört med 18 året innan. Det innebär 1,6 fall per 100 000 invånare vilket är mer än rikssnittet på 1,1.

– Generellt kan man säga att vi hade fler offer för dödligt våld i Sverige för 25 år sedan. Bilden som ofta sprids om att brottsligheten i Sverige skulle vara utom all kontroll inte stämmer med den bild som forskning ger, säger Felipe Estrada.

Under 2017 anmäldes totalt 14 819 våldsbrott i Skåne län, jämfört med 15 632 året innan. Det är ändå fler än årssnittet sedan 1996. Misshandel är det vanligaste brottet, följt av rån och våldtäkt.

Bland kommunerna i Skåne län anmäldes flest brott per invånare i Helsingborgs kommun (1 559 per 100 000 invånare), och minst i Vellinge kommun med 400.

Brås rapport slår också fast att färre sexualbrott och stölder anmäls i Skåne, trots att länet har näst flest anmälda stöldbrott i hela Sverige.

Andelen våldsbrott per invånare i Svalövs kommun, jämfört med andra kommuner i länet år 2017. Statistik från Brå.

Andelen våldsbrott per invånare i Svalövs kommun, jämfört med andra kommuner i länet år 2017. Statistik från Brå. Grafik: Newsworthy

Andelen sexualbrott per invånare i Svalövs kommun, jämfört med andra kommuner i länet år 2017. Statistik från Brå.

Andelen sexualbrott per invånare i Svalövs kommun, jämfört med andra kommuner i länet år 2017. Statistik från Brå. Grafik: Newsworthy

FAKTA – Våldsbrott

De vanligaste våldsbrotten i Svalövs kommun förra året

Misshandel 121

Våldtäkt 3

Grov fridskränkning 3

Rån 1

Publicerad 26 January 2018 07:00

Lokaltidningen Landskronas nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag