Ingen ny lösning för Ask-sträckan

ASK. Hastigheterna på väg 108 genom Ask upprör flera ortsbor. Sträckan har den mer ovanliga begränsningen 50 kilometer i timmen. Ändringar har diskuterats i kommunen, men för tillfället finns det inga nya lösningar planerade.

50-vägarna blir allt färre men på väg 108 genom Ask består den. I Svalövs kommun har man sedan ett kommunstyrelsebeslut från flera år tillbaka satt 40 kilometer i timmen som en bashastighet inom tätorter.

Olof Röstin (M), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, säger till Lokaltidningen att man har diskuterat hastighetsbestämmelserna i Ask. Utanför bland annat förskolor och skolor i kommunen har man sänkt hastigheten till 30 km/h, men då förskolan Askungarna lade ner var det inte längre aktuellt.

– Alla bestämmelser och regler måste vara rimliga och ska kunna kontrolleras, säger Olof Röstin.

Han påpekar att det utfördes en punktinsats med hastighetskontroller i Ask för några år sedan. De flesta låg inom lagens gränser, men visst fanns det höga toppar. Olof Röstin menar att sträckan är lite av en flaskhals, och kommer man norrifrån från Röstånga ner för backen ner i Ask är det helt enkelt lättare att få folk att ta ner sin hastigheten om det är en 50-skylt snarare än en 40-skylt.

– Vi har en dialog med enskilda medborgare i Ask och har bett polisen att göra kontroller, i den mån de har resurser, på särskilda platser i kommunen.

Svalövs kommun har mätt hastigheten på sträckor i Röstånga, Stenestad och Torrlösa samarbete med Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF), under två veckorsperioder. Det har ännu inte gjorts i Ask.

Väg 108 och den korsande 109 är det till syvende och sist Trafikverket som bestämmer över, även om kommunen kan ha speciella önskemål på förändringar.

– Där kan vi bara påverka var vi vill få dem att sätta upp till exempel kameror eller skyltar som påminner om den hastighet man håller, säger Olof Röstin.

Lokaltidningen har sökt Trafikverket för en kommentar.

Publicerad 29 January 2018 10:33

Lokaltidningen Landskronas nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag