Därför är riktnumren i kommunen olika

SVALÖV/RÖSTÅNGA/GRYTTINGE.

I många kommuner har samtliga invånare samma riktnummer, men inte i Svalöv. Här finns det istället tre olika riktnummer inom samma kommungräns.

Av
Mikael Öhrn

Bor du i Billeberga, Kågeröd, Svalöv, Teckomatorp eller Tågarp är det 0418 som gäller i riktnummer, samma riktnummer som i Landskrona. I Röstånga däremot gäller 0435, det vill säga samma som i riktnummerområde Klippan-Perstorp. På orter som till exempel Ask, Gryttinge och Konga är de första fyra siffrorna istället 0413, alltså samma riktnummer som man har i Eslöv och Höör.

Helt och hållet varför det egentligen är så idag, är omöjligt att svara på. På Post- och Telestyrelsen (PTS) sitter man emellertid inne med en del av svaren.

– Det finns många historiska skäl. Riktnummer- och kommungränser följer inte varandra. Generellt är det två olika saker. Exakt hur man valde riktnumren är svårt att säga – det är det gamla Televerket som gjorde detta – men det fanns tekniska skäl för mindre och större områden, säger Bo Martinsson, tf enhetschef på enheten för nummer och adressering på PTS, och berättar att riktnummerna kom till under början av 1900-talet.

En annan förklaring till att det generellt förekommer kommuner med fler än ett riktnummer idag, är förstås de flera kommunsammanslagningarna som gjordes under 60- och 70-talen. Framför allt går det att spåra till de gamla telefonväxlarna som fanns förr i tiden.

– Man kunde bara betjäna ett visst antal personer, säger Bo Martinsson.

Så sent som den 11 januari i år beslöt PTS att tillåta användning av så kallade geografiska telefonnummer i andra riktnummerområden och i mobilnät.

Med andra ord kan jag alltså välja 08 i riktnummer även om jag bor i till exempel Svalöv?

– Ja, i princip skulle du kunna göra det. Men detta är ingen skyldighet, men om teleoperatören vill göra detta är det tillåtet.

Riktnumret som sådant kommer, enligt PTS, aldrig att försvinna utan alltjämt finnas kvar i numret. Men dess geografiska koppling är i och med ovan nämnda beslut tekniskt sett struken.

Publicerad 06 February 2018 10:17