Udda konstellation ska styra Svalöv

"Vi vill skapa politisk majoritet"

SVALÖV. Ett udda kommunstyre går. Ett annat kommer. Så skulle man kunna sammanfatta maktskiftet i kommunen. Men med en påtaglig skillnad, det nya kommunstyret har majoritet i kommunfullmäktige.

Av
Mikael Öhrn

Den senaste tidens tumult i kommunhuset börjar lägga sig. Sedan samarbetet mellan Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna fallerat, har ett nytt kommunstyre nu tagit form. Kommunens största parti – Socialdemokraterna – står även fortsättningsvis vid rodret, men det i konstellation med Centern och de tre så kallade småpartierna Feministiskt Initiativ, Miljöpartiet och Vänstern.

Udda? Möjligtvis.

Stabilt? Svar ja.

– Vi kommer att ha 20 mandat av 35 möjliga, säger Jan Zielinski (S), kommunstyrelsens nya ordförande.

Prio ett för det nya kommunstyret har nämligen varit att få till just politisk stabilitet.

– Vi vill skapa politisk majoritet och skapa ro och ordning i kommunhuset igen, efter vad som har hänt, fortsätter Jan Zielinski.

De fem partirepresentanterna – Jan Zielinski (S), Fredrik Jönsson (C), Kristina Carlsson (Fi), Charlotta Eldh (MP) och David Lenander (V) – pratar mycket om transparens.

– Framtida organisation ska bygga på transparens och öppenhet i allting, säger Jan Zielinski och berättar att det nya kommunstyret varit noga med att ta de nya tankegångarna med representanterna för oppositionspartierna Moderaterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna.

– Det ska inte finnas någon dold agenda. Vi ska arbeta för att det ska vara transparens, fortsätter han.

– Det är samma som att vi inom varje parti har samma öppenhet och delar information så att även andra partier i fullmäktige, och även personalen, får samma information som vi har innan det står på till exempel Facebook, tillägger Charlotta Eldh (MP).

Med anledning av den tidigare turbulensen kring personalfrågor, kommer ett nytt personalutskott att skapas.

– Vi upplever att personalfrågor kommit i skymundan. Det har legat som en del i kommunstyrelsens arbetsutskott, men nu lyfter vi ut det och skapar ett personalutskott, säger Fredrik Jönsson (C).

Utöver att Jan Zielinski tar en självklar plats som kommunalråd, är det i dagsläget inte klart om någon annan kommer att ta sig titeln kommunalråd. Klart är att de som idag sitter på stolarna – Olof Röstin (M), Torbjörn Ekelund (L) och Teddy Nilsson (SD) – kommer att lämna dessa. På fullmäktigemötet den 26 februari kommer nya val att göras.

Det nya kommunstyret betonar också att det handlar om ett valtekniskt samarbete i resterande tid fram till valet, inte en politisk plattform.

Därför vill inget av partierna heller uttala sig om hur de ser på ett eventuellt fortsatt samarbete efter valet.

Publicerad 07 February 2018 17:30