Rådet är att vara ordentligt utvilad innan avresan och regelbundet ta pauser längs vägen.

Rådet är att vara ordentligt utvilad innan avresan och regelbundet ta pauser längs vägen. Foto: Adobe stock

Trötthet skördar offer i trafiken

Motor.

Avstår du från att sätta dig bakom ratten när du är trött? Forskning visar att trötthet kan vara en bidragande orsak i uppemot 40 procent av alla olyckor, men trots detta avstår få från att köra när de är påtagligt trötta.

Av
Stefan Larsson

Vintern för med sig betydligt svårare vägförhållanden med snö och halka. Allra mest påtagligt blir det ofta under lovveckorna i Sverige. Veckorna åtta, nio och tio avlöser sportloven varandra runt om i landet och efter det kommer påsklovet vecka 16 då hundratusentals svenskar ger sig ut på långa bilresor. Det märks även i olycksstatistiken som generellt sett alltid ökar under sportlovsveckorna och påskveckan. Exempelvis får Trygg-Hansa in sex procent fler skadeanmälningar om trafikolyckor jämfört med en genomsnittlig vecka under året under just påsklovsveckorna.

Att man som bilförare måste vara nykter för att få köra bil känner alla till, men hur många avstår från att köra bil när de är trötta? En färsk undersökning från Novus, genomförd på uppdrag av Circle K, visar att alldeles för många ignorerar varningssignalerna och fortsätter köra! Som förare bör man känna till att man inte bara ökar risken för en olycka, utan att det faktiskt även är straffbart! Att köra bil påtagligt trött rubriceras som vårdslöshet i trafik och kan jämföras med att ha 0,8 promille alkohol i blodet.

Undersökningen visar att så många som 17 procent av de svenska bilisterna någon gång har slumrat till bakom ratten och hela 70 procent av de manliga bilisterna och 51 procent av de kvinnliga bilisterna uppger att de fortsatt köra bil trots att de varit så trötta att det skulle kunna påverka körningen och trafiksäkerheten.

– Vi tycker att den här frågan förtjänar större utrymme i trafiksäkerhetsdebatten. Dels för att få fler att tänka till innan de trötta ger sig ut på vägarna, men också för att minska användningen av metoder som inte fungerar, såsom att spela hög musik eller öppna ett fönster, säger Henrik Grenert, HMS-chef på Circle K Sverige.

De metoder för att motverka trötthet som många använder sig av är enligt forskningen helt verkningslösa. Att öppna ett fönster, sänka värmen i bilen eller spela hög musik har inga vetenskapliga belägg för att fungera, enligt Circle K.

Frågan blir också högaktuell med förra årets olycksstatistik i åtanke. Inte sedan 2009 har så många omkommit i den svenska trafiken. Trötthet kan nämligen vara den bidragande orsaken till uppemot 40 procent av alla olyckor enligt tidigare forskning från Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI.

Att ha sovit för lite, att ha varit vaken för länge eller att köra sent på natten eller tidigt på morgonen ökar risken för en trötthetsrelaterad olycka, enligt VTI. Rådet är därför kort och gott att vara utvilad innan man beger sig ut på vägarna.

– Se till att dela med dig av ratten, gör upp ett schema på förhand med körpass på två–tre timmar. Var också ordentligt utvilad innan avresa och ta regelbundna pauser längs vägen, det tär på krafterna att koncentrera sig på vägen när man kör långa sträckor med svårt väglag – speciellt om man har otåliga barn med sig i bilen. Och strunta i att ha en bestämd tid då ni måste vara framme, säger Stefan Brala, motorexpert på försäkringsbolaget Trygg-Hansa.

Publicerad 02 March 2019 07:00