Elpriset förväntas stiga med 23 procent

EL. Det här året kommer elräkningarna bli dyrare för dem som har rörligt elpris. Inte minst för boende inom elområde Malmö. Detta enligt en prognos från jämförelsesajten elskling.se. Decembers medelspotpris blev cirka 38 öre per kilowattimme för samtliga elområden. Det motsvarar en ökning med cirka 30 procent från novembers elprisnivå. Orsaken är framförallt en kraftig ökning i elförbrukningen mot bakgrund av det kalla vintervädret som drog in över norden i december. Trots denna prisutveckling blev fjolårets medelpris 20–30 procent lägre än experterna förutspådde i början av året. För 2013 visar en motsvarande prognos på ett elpris i spannet 33–37 öre kilowattimme. Elskling.se har gjort en sammanställning över marknadens förväntningsbild för elprisnivån under 2013och enligt denna kommer elpriserna ligga på 33 öre per kilowattimme för elområde Luleå och Sundsvall, 34 öre per kilowattimme för Stockholm och 37 öre per kilowattimme för Malmö. Jämfört med fjolårets utfall motsvarar detta en elprisökning med 23 procent i Malmö, 20 procent i Stockholm och 18 procent i elområde Sundsvall och Luleå. Elprisgapet mellan det nordligaste (Luleå) och det sydligaste (Malmö) elområdet har i prognosen krympt från sju till fyra öre, vilket fortfarande är cirka dubbelt så stort som utfallet 2012. – Om marknaden får rätt kommer hushåll med rörligt elpris att få ökade elkostnader under det kommande året, säger Faraz Azima.

Publicerad 16 January 2013 12:00