Nytt avtal ska ge chans till mer återhämtning

Arbetstiden för skiftarbetare sänks

SVERIGE. Sjuksköterskor som arbetar både dag, kväll och natt, enligt så kallat rotationsschema ska framöver få kortare veckoarbetstid och längre tid för återhämtning. Det står klart efter att Vårdförbundet och SKL tecknat ett nytt centralt avtal.
– Vi har suttit i förhandlingar i flera år för att hitta nya vägar för just återhämtning och hälsosamma arbetstider, säger Mats Runsten, ordförande vårdförbundet Skåne.
Avtalet som tecknades under natten träder i kraft med omedelbar verkan och sträcker sig fram till 31 mars 2019, men det kan komma att dröja upp mot ett år innan förändringarna implementerats helt.
– Vi har länge kämpat för att få ett centralt avtal som är långsiktigt och hållbart. Vi har tagit första steget, men arbetet börjar nu, säger Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet, i ett pressmeddelande.
– Vi har säkrat lösningar för att klara kompetensförsörjningen i framtidens hälso- och sjukvård genom bättre villkor för nattarbete, utbildningstjänster för specialistsjuksköterskor och ett partsarbete för mer hälsosamma arbetstider, fortsätter Sineva Ribeiro.
Totalt påverkas 110 000 sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, biomedicinska analytiker, barnmorskor och fysioterapeuter.  Utifrån hur stor del av den totala veckoarbetstiden som är nattskift sänks den totala arbetstiden i fallande skala. Som lägst kommer arbetstiden ligga på 34 timmar och 20 minuter per vecka.
Just brist på återhämtning och orimliga arbetstider har under flera års tid legat till grund för missnöje och uppsägningar inom yrkeskåren.
– Att hela tiden växla mellan dag- och nattjobb fungerar inte i längden. Det har gjort att många valt bort den typen av arbete, vilket i sin tur lett till svårigheter att rekrytera och behålla personal på arbetsplatser som bedriver den typ av verksamhet, säger Mats Runsten, ordförande vårdförbundet Skåne.
Utöver bättre arbetstider innehåller även avtalet möjlighet för sjuksköterskor att vidareutbilda sig inom ramen för sin anställning med bibehållen lön. På detta vis hoppas man kunna lösa den rådande bristen på specialistsjuksköterskor.

Avtalet i korthet:

Arbetstiden sänks för de som arbetar omväxlande dag/kväll/natt. Ju mer natt hen arbetar desto mer sänks arbetstiden. Arbetstiden sänks också för de som arbetar ständig natt i landsting och regioner.

När det gäller kommunanställda är parterna överens om att gemensamt kartlägga förutsättningarna vid ständigt nattarbete för sjuksköterskor i kommunsektorn och hur tjänstgöringen påverkas av vårdens utveckling. Arbetet ska vara klart i november 2018.

En samsyn för att lösa kompetensbristen när det gäller specialistsjuksköterskor finns också i paketet. Parterna är överens om att akademisk specialisttjänstgöring, AST är lösningen. AST innebär är att sjuksköterskor kan vidareutbilda sig till specialistsjuksköterskor inom ramen för sin anställning och kollektivavtal.

I avtalet ingår också ett särskilt fokus på specialistutbildning för barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor.

Karriärstegar. Alla medlemmar ska ha rätt till individuella utvecklingsplaner som inkluderar fortbildning.

I avtalet ingår dessutom att parterna gemensamt ska arbeta för att utveckla hälsosamma arbetstider.

Publicerad 01 December 2016 12:11