Foto: Pressbild/Bildbyrån

Foto: Pressbild/Bildbyrån

Allt fler anmäler våldsbrott i Skånes största städer

Kan ha att göra med polisens kris, enligt kriminolog.

SKÅNE. Förra året anmäldes fler våldsbrott i Helsingborg och Malmö. Det visar ny statistik. Enligt kriminologen Manne Gerell kan krisen inom polisen påverka ökningen.
I Malmö ökade 2016 antalet anmälda våldsbrott med strax över sex procent från föregående års 5 069 till 5 392 anmälningar.
Det visar Brottsförebyggande rådets (Brå) årliga statistik över anmälda brott.
Manne Gerell, doktorand i Kriminologi vid Malmö högskola, menar att det är svårt att säga exakt vad som ligger bakom ökningarna. Men en möjlig förklaring kan vara krisen inom polisen som gör att brottsförebyggande insatser inte kan utföras som tidigare.
– Det är möjligt att polisens kris medför mindre brottsförebyggande arbete, säger Manne Gerell om att antalet anmälningar ökat.
För misshandel, som är lejonparten av våldsbrotten, ökade för perioden med drygt sju procent till 4 007 anmälningar i Malmö. En liknande ökning av våldsbrott skedde i Helsingborg, där även misshandel står för den största delen av ökningen.
Manne Gerell exemplifierar med att en minskad polisnärvaro vid exempelvis krogstängningen därmed inte kan förebygga till exempel misshandel i samband med det. Han pekar samtidigt på att statistiken fluktuerar och att man inte kan dra för stora växlar av den.
– Statistiken går lite upp och ned, vi vet inte riktigt vad det beror på, säger Manne Gerell.
Antalet anmälda brott i Malmö har minskat under de senaste åtta åren. År 2016 anmäldes 58 297 brott i kommunen och visade på en minskning med cirka 1,5 procent från 2015 års 59 226. Majoriteten, 25 av 33 av de skånska kommunerna, visar på ett minskat antal anmälda brott.
Tidigare år har forskare pekat på en ökad anmälningsbenägenhet hos allmänheten. Det fanns det fog för, men det förklarar inte ökningen av våldsbrottsanmälningarna idag, enligt Manne Gerell:
– De senaste åren pekar på en sjunkande anmälningsbenägenhet.
Antalet våldsbrottsanmälningar för Kristianstad och Landskrona har minskat från föregående år, i Trelleborg är antalet i princip oförändrat. I Eslöv har anmälningarna ökat med 12 procent och Lund drygt fyra.
Vad gäller anmälda sexualbrott så minskar de i både Trelleborg och Kristianstad, enligt Brå:s statistik. I Helsingborg ökade anmälningarna med 24 procent, från 258 till 320 år 2016.
För bostadsinbrotten minskar antalet i 27 av de skånska kommunerna. De som har fått se en ökning är Bjuv, Burlöv, Ängelholm, Åstorp, Svalöv och Landskrona. Kristianstad, som 2015 hade 276 anmälda bostadsinbrott hade 2016 nästan halverats till 141.

Anmälda brott 2016 (2015)

Malmö 58 297 (59 226)

Helsingborg 21 786 (22 816)

Lund 13 467 (15 361)

Kristianstad 10 272 (10 317)

Landskrona 6 568 (7 081)

Trelleborg 4 580 (5 491)

Eslöv 3 956 (4 091)

Antalet anmälda brott under 2015 anges i parentes

Källa: Brå

Publicerad 19 January 2017 05:00