Foto: Mostphotos.com

Foto: Mostphotos.com

Lärare fick inte höjd lön – vägrar hjälpa elever

Varnas av kommunen

Av
Felix Alnemark

Felix Alnemark

LANDSKRONA. En gymnasielärare varnas av kommunen. Anledningen är att han inte ha gett elever i behov av extra anpassningar det stöd de har rätt till. Läraren vägrar att ge extra hjälp så länge han inte får ta del av lärarlönelyftet som innebär ett lönepåslag.
Det var i slutet av november som läraren vid två tillfällen brustit genom att inte ge elever i behov av extra anpassningar det stöd som de har rätt till. Läraren uppgav då att han inte heller i fortsättningen kommer utföra de skyldigheterna eftersom han inte fått ta del av lärarlönelyftet. Lärarlönelyftet är regeringens satsning på att ge vissa lärare extra betalt. Satsningen har fått kritik för att vara orättvis och godtycklig eftersom den bara kommer vissa lärare till del.
Landskronas utbildningschef Anders Grundberg vill inte kommentera det enskilda fallet med hänsyn till medarbetaren.
– En varning är något man tar till när saker inte fungerat. Vi vill markera att läraren inte gjort något den skulle. Det är inget vi gör var och varannan dag men det är inte heller ovanligt. Det förekommer i alla verksamheter, kommunala som privata. Det är en markering att det här duger inte, säger Anders Grundberg.
Vad de extra anpassningarna handlade om vill Anders Grundberg inte berätta om i det enskilda fallet. Men han säger att det generellt handlar om att man gör något extra för att eleven ska nå målen. Det kan handla om hur man är placerad i klassrummet eller andra typer av extra åtgärder.
– Till syvende och sist kommer barnen drabbas om man inte gör det man har skyldighet till. Men det är inget barn som kommit i kläm i det här fallet.
I november uppmanade skolans rektor läraren att inkomma med instruktioner så att eleverna får det särskilda stödet de har behov av. Men läraren inkom aldrig med uppgifterna. Läraren har därför brutit mot Skolverkets riktlinjer. Om läraren bryter mot anställningsavtalet igen kan det leda till uppsägning eller avskedande.

Publicerad 01 February 2017 06:30