Ny skola ska locka elever med mindre personal

LANDSKRONA. För att få unga att välja nya Öresundsgymnasiet är målet helt enkelt att ”bli bäst”. Samtidigt försvinner 25 tjänster när två skolor omvandlas till en ny.

Att öka attraktiviteten är en av anledningen till att man satsar på en ny skola. Till höstterminen öppnar Öresundsgymnasiet Landskrona. Anledningen till att man inte slår samman de redan etablerade skolorna Allvar Gullstand gymnasiet och Selma Lagerlöf Gymnasiet är för att få optimala förutsättningar för att bygga en ny skola och organisation, enligt Erik Åström, övergripande rektor för nya skolan.
Samtidigt innebär ?den nya skolorganisationen att 25 tjänster kommer att försvinna.
– Det är det enda negativa i den här satsningen. Men vi får tre program mindre, och eftersom att språkintroduktionen minskar samt att gymnasieskolorna under flera år har en snävare budget ser det ut att bli så här, säger Erik Åström.

Men han poängterar att det inte bara är lärartjänster som kommer att påverkas.
–  Det rör sig även om personal som jobbar med administrativa saker och i vissa fall är det visstidstjänster går ut, säger rektorn.
– Det handlar också om attraktiviteten. Det har varit för få elever som har valt att gå gymnasiet i Landskrona.

Hur kommer neddragningen på personal påverka eleverna?
– Vi bedömer att det inte påverkar eleverna negativt, de kommer att mötas av en bättre skola. Till exempel genom en organisation som ger lärarna bättre struktur, bättre stöd av elevhälsa och mer internt samarbete. Skolan blir ju mindre så att vi blir färre personal är inte konstigt, säger Erik Åström.

Förhandlingarna är pågående och väntas vara klara inom några veckor.
Vidare står man? för utmaningen att få ungdomarna att välja Öresundsgymnasiet Landskrona. Rektorn menar att det har varit svårt att hålla 16-åringar kvar i Landskrona när större städer som Lund och Helsingborg lockar. Men framgångsreceptet för att framöver få ungdomar att välja Öresundsgymnasiet är tydligt;
– Vi ska bli bäst. Vi behöver vara bättre än andra skolor för att eleverna ska välja oss. Man ska tycka att det är så bra att gå här att man sprider det vidare till kompisar, säger Erik Åström.
Kvalitén på? undervisningen ska renodlas.
– Tidigare har vi varit ganska spretiga. Nu kommer eleverna mötas av personal som nu ska jobba i en skola som ger dem förutsättningar att hjälpa eleverna på bästa sätt.
De  tre program som försvinner  är handel och administration, ekonomi, samt restaurang och livsmedel

Publicerad 01 February 2017 06:00