Bilden är tagen vid ett annat tillfälle. Foto: Bildbyrån

Bilden är tagen vid ett annat tillfälle. Foto: Bildbyrån

Debatt:

Förbättra för de ensamkommande

Vad tycker du?

INSÄNT. Miljöpartiet har länge arbetat hårt för att förbättra situationen för de som kom till Sverige som ensamkommande barn. Ovanligt många barn på flykt kom år 2015 till Sverige ensamma, ofta på flykt från diktaturen i Eritrea eller krigets Syrien. Det är oerhört beundransvärt att se att många av dessa ungdomar lärt sig svenska på rekordtid, skaffat kompisar, mäktat med skolan och blivit en naturlig del av vårt samhälle bara några år senare. En viktig nyckel till detta är insatserna från civilsamhället, gode män, lärare och personal på boenden.

Vi vet att situationen är svår för många ensamkommande. De långa handläggningstiderna gör att asyltiden är fylld med oro och ovisshet. Vi har sett till att ett nationellt kunskapscenter inrättats, att satsningar på 40 miljoner årligen för att motverka psykisk ohälsa genomförts och att kommunerna fått statliga medel för att låta ensamkommande som fyller 18 år under asylprocessen bo kvar i kommunen och kunna fortsätta sin skolgång. I höstbudgeten genomför vi ytterligare satsningar, om ungefär 400 miljoner kronor årligen i år och nästa år, för att förbättra situationen för barn och unga.

• Mer pengar till kommuner för att låta ensamkommande bo kvar. Regeringen fördubblar regeringen kommunbidraget till 390 miljoner i år.

• Asylsökande mellan 18-20 år får rätt att påbörja nationellt gymnasieprogram. Asylsökande ska ges samma möjlighet som övriga ungdomar i Sverige att påbörja nationellt program på gymnasiet.

• Vårdsatsning för att motverka psykisk ohälsa hos barn och unga. Regeringen satsar 50 miljoner kronor nästa år för att öka tillgången till vård för att motverka psykisk ohälsa hos asylsökande och nyanlända barn och unga.

• Resurser till civilsamhället för att motverka hemlöshet bland unga vuxna Regeringen satsar 120 miljoner kronor per år i tre år för att stötta ideella organisationer i deras arbete mot hemlöshet bland unga vuxna, där psykisk ohälsa kan vara en bidragande orsak till hemlösheten.

Dessutom satsar regeringen resurser på ökad kapacitet på ambassader för att hantera familjeåterföreningsansökningar så att familjer kan återförenas snabbare och tillför 10 miljoner kronor årligen för satsning mot barn- och tvångsäktenskap.

Vi i Miljöpartiet vill dessutom att de som kom som ensamkommande barn ska få stanna i Sverige. Vi har jobbat hårt för att det ska bli verklighet. Tyvärr har de lösningar vi genomfört under de senaste åren inte lett till att tillräckligt många fått stanna eftersom verkligheten förändrats snabbt. Orimligt långa handläggningstider har gjort att många efter flera års väntan hinner fylla 18 år under asylprocessen och därmed har mycket större risk att få avslag.

Vi vill inte se tusentals asylsökande ungdomar få avslag i höst för att de har fått vänta i flera år på att få beslut. Dessa unga människor, som bott här i flera år, riskerar i sådana fall att bli både hemlösa och papperslösa. Få avvisningar verkställs i praktiken till Afghanistan och de kommer därmed i många fall bo kvar i stor utsatthet i Sverige i åratal, utan rätt till boende, arbete eller skolgång. Detta är inte anständigt.

Som vi ser det kommer det troligtvis krävas ny lagstiftning, och det är bråttom. Vi arbetar för detta och hoppas att fler partier också vill hitta lösningar.

Maria Ferm, gruppledare och migrationspolitisk talesperson (MP)

Ann-Christine Borgman, socialnämndens ordförande Helsingborg (MP)

Marcus Friberg, kommunalråd Helsingborg (MP)

Annika Román, kommunalråd Helsingborg (MP)

Publicerad 26 September 2017 06:00