Aase Dorrit Jönsson, Åke D. Jonsson och Anders Bjerehjelm i KD Svalöv. Foto: Vilhelm Jonsson

Aase Dorrit Jönsson, Åke D. Jonsson och Anders Bjerehjelm i KD Svalöv. Foto: Vilhelm Jonsson

Nu vill KD gärna synas igen

Har fått föra politik i skymundan efter att ha trillat ur kommunfullmäktige förra valet

Av
Mikael Öhrn

SVALÖV. Det handlade inte om så många fler röster än vad händerna har fingrar, men likväl blev förra valet en flopp för KD och partiet trillade följaktligen ur kommunfullmäktige. Nu är det ett drygt år kvar till nästa val.

 

1,89 procent, eller 158 röster, lades på KD i valet till kommunfullmäktige 2014, en minskning med blott 25 röster mot föregående val. Men i själva verket var det färre röster än så som saknades för att få behålla sitt mandat i KF.

- Jag kommer inte ihåg exakt hur många röster som fattades, men det var nog en sex, sju stycken. Kanske tio, säger Åke D. Jonsson, ordförande för KD Svalöv.

 

Personligen tror han att valresultatet i mångt och mycket speglar vad som utspelade sig på riksdagsnivå.

- I förra valet var det väldigt många som var missnöjda med invandringspolitiken. Det var efter det här ”öppna era hjärtan”-talet (ett sommartal som hölls av dåvarande statsminister Fredrik Reinfeldt, som åsyftade att svenska folket skulle välkomna de stora flyktingströmmar som väntade de närmaste åren, red anm). Han var en fantastisk man, den här Reinfeldt, till att få med sig folk, sen var det kanske att han tog i en del med det här, säger Åke D. Jonsson, vars parti och dåvarande partiordförande Göran Hägglund var först att vika av från linjen, och fortsätter.

- Men det fick ju inte det här genomslaget. Nu frågar du mig om lokala frågor men de här tre valen sker samtidigt, då är det mycket rikspolitik som påverkar utgången. Ofta röstar folk på samma parti i alla tre val.

 

Utanför kommunfullmäktige är det förstås svårare att både bli sedd och höras.

- Det är lite annorlunda ju. Nu har jag själv inte suttit i kommunfullmäktige för jag blev medlem 2013, så jag vet inte hur det har varit, men det är klart att det är svårare om man inte har någon plats, säger Åke D. Jonsson.

Själv går han på offentliga KF-sammanträdanden och samtalar med de andra politikerna, men partiet är även aktivt i andra sammanhang. De var till exempel nyligen och besökte kommunpolisen och fanns även med vid invigningen av familjecentralen Guldkornet.

- Det är det man får göra nu. Vi försöker till exempel vara i byarna för att dela ut information och prata med någon av väljarna, åtminstone någon gång i månaden, avslutar Åke D. Jonsson.

Enligt partiets egen analys tappade KD merparten av sina väljare till SD.

Publicerad 10 October 2017 06:00