Mässling är den, med vaccin förebyggbara sjukdom, som orsakar mest dödsfall i världen, främst i utvecklingsländer.

Mässling är den, med vaccin förebyggbara sjukdom, som orsakar mest dödsfall i världen, främst i utvecklingsländer. Foto.Bildbyrån

Största mässlingsutbrottet på flera år – dessa bör se över sitt skydd

Har kommit tillbaka via utlandsresor

SVERIGE. Det största utbrottet av mässling på många år har konstaterats i Västsverige. 13 personer har hittills insjuknat och flera landsting väljer att erbjuda samtliga anställda att vaccineras. Men hur är det bland allmänheten? Har du fullgott skydd?

– Det är framförallt personer födda mellan 1960-1982 som behöver se över sitt skydd. Vaccinet mot mässling kom 1971, men i början gavs bara en dos. Det nationella vaccinationsprogrammet infördes 1982 och personer födda före 1960 har med största sannolikhet haft sjukdomen, förklarar Håkan Ringberg, biträdande smittskyddsläkare i Region Skåne.

Stor risk för att smittas löper även de som är under 18 månader och som inte hunnit få sin första dos vaccin.

– De kan bli jättesjuka och det förekommer även dödsfall. Det är därför vi vaccinerar – för att slippa se eländet.

Att mässling, som sedan 70-talet varit så gott som utrotat i Sverige, trots allt förekommer är inte helt ovanligt.

– Mässling finns inte längre inhemskt i Sverige, men har åter importerats via utlandsresor genom folk som inte är vaccinerade. Vi måste alltid vara förberedda och ha rutiner för ett eventuellt utbrott. Just nu har vi inga konstaterade fall i Skåne, men det innebär inte att vi inte kan få, säger Håkan Ringberg.

Smittan sprids i samhället via mottagningar, sjukhus och vårdcentraler, detta då många söker sig dit utan att veta att de är smittade.

– Det viktigaste för att förhindra ett utbrott är att se till att smittade inte sitter i väntrum tillsammans med andra sjuka patienter. Detta kan dock vara svårt att undvika då många blir så sjuka att de söker vård redan innan utslagen kommit och då är det omöjligt för någon att i förväg veta att det är mässling de drabbats av, säger Håkan Ringberg.

För att undvika att smittan åtminstone inte sprids vidare via personalen kommer samtliga vårdanställda inom Region Skåne nu erbjudas gratis vaccin.

De avdelningar vars anställda främst berörs är akutmottagningar, BVC, primärvård och infektionskliniker.

– Det är inget tvång, men ett erbjudande. De flesta brukar ställa upp.

Fakta: Mässlingen

Mässling är en virussjukdom som orsakar infektioner i luftvägarna och röda hudutslag. Mässling är mycket smittsamt; man räknar med att runt 90 % av de mottagliga insjuknar efter nära kontakt med en smittad.

Sedan 2010 har Sverige sett flera mässlingsutbrott.

2011 drabbades 16 personer av mässling.

2013 insjuknade 17 personer och förra året insjuknade tolv personer.

I Sverige är 95-98 procent av befolkningen vaccinerade. Jämfört med länder med lägre vaccinationsgrad är utbrotten därför relativt små.

Källa: Folkhälsomyndigheten/Wikipedia

Publicerad 08 January 2018 09:36