Foto. Mostphotos.com

Hjälporganisationer om nya lagförslaget: ”Ett slag i luften”

Fler omhändertaganden – fler avlivningar

SVERIGE. I dag skickade regeringen in sitt förslag på en ny djurskyddslag till lagrådet. Förslaget som presenterades under onsdagen välkomnas av många. Samtidigt ser flera djurhjälpsorganisationer risker med att öka kravet på omhändertagande.

– Det känns lite som ett slag i luften. I de allra flesta fall då ett djur omhändertas av Länsstyrelsen avlivas det. Vill man minska antalet lösdrivande katter bör man istället satsa resurserna på krav på kastrering, vilket inte ens finns med i förslaget, säger Birgitta Carlsson, för Kattkommando Syd.

Hon får medhåll av Shalini Persson, på Kattjouren.

– Lagkrav på oss människor vad gäller exempelvis id-märkning och omhändertagande kan i praktiken innebära oönskade konsekvenser för djuren. Att djur lider är ett djurskyddsproblem enligt lagen, att de dör är inte det. Därför är en väldigt viktig fråga för oss i det här, hur man ska tillämpa lagen utan att det drabbar djuren. Vi vill ha ett lagstiftat krav på att myndigheterna ska verka för att djuren ska få fortsätta leva, säger hon.

Hon hänvisar till exempel i Kalifornien, där myndigheterna enligt lag måste samarbeta med olika djurrättsorganisationer som hjälper till att rädda och omplacera omhändertagna djur.

Birgitta Carlsson är på samma linje.

– I Sverige finns det inget sådant samarbete. Ibland känner vi oss snarare motarbetade, säger hon.

Shalini Persson för Kattjouren välkomnar dock lagen i sig, men menar att den måste följas upp och analyseras på ett korrekt sätt.

– Redan i dag är det olagligt att överge sitt djur. Men det är väldigt positivt att det tydliggörs. Det har ett viktigt symbolvärde och gör det enklare att tillämpa lagen.

Båda tror även att det kan komma att bli svårt att identifiera och lagföra själva förövarna.

Publicerad 11 January 2018 16:00