Foto: Mostphotos.com

Att välja cykeln ingen bra lösning under fyllan

Ny studie om cykel och alkohol efterfrågar mer informationskampanjer

SVERIGE. Du kanske är den som ställer bilen och tar cykeln hem efter att ha druckit. Är du dessutom man och ung är du i en riskgrupp att råka ut för dödsolyckor. Det visar en ny studie av Statens väg- och transportinstitut, VTI.

Av
Andreas Holm

Mellan åren 2006–2015 omkom 236 cyklister i trafiken. Av dem hade 27 alkohol i blodet, 165 hade det inte och hos 53 cyklister var alkoholförekomsten okänd. De påverkade cyklisterna var ofta unga män. Ändå väljer många att ta cykeln när de druckit och det verkar accepterat trots att du kan bryta mot lagen.

– Det förväntas däremot att en person som har druckit så mycket att det blir svårt att cykla på ett säkert sätt har omdömet att själv ta beslutet att avstå, säger Henriette Wallén Warner, forskare på VTI, i ett pressmeddelande.

Till skillnad från bilar finns ingen promillegräns för cykel i Sverige. Däremot kan du bli av med ditt körkort om du stoppas av polisen onykter, om du har svårt att framföra cykeln eller exempelvis struntar i stopplikt, eller cyklar mot enkelriktad gata. Värre kan det bli om du är med och orsakar en olycka.

Cykeln är ett fordon och enligt trafikförordningen, tredje kapitlet får "fordon inte föras av den som på grund av sjukdom, uttröttning, påverkan av alkohol, andra stimulerande eller bedövande ämnen eller av andra skäl inte kan föra fordonet på ett betryggande sätt."

I VTI:s studie ser personerna som deltog i undersökningen inga problem med att cykla berusad – så länge man gör det på ett säkert sätt.

– De intervjuade ser inte alkoholpåverkad cykling som ett samhällsproblem och det finns en låg acceptans för införande av promillegräns för cykling. Den skulle förmodligen inte efterlevas, säger Henriette Wallén Warner.

Direkt olagligt i lagens mening är det alltså inte att cykla onykter om du inte bryter mot något trafikbrott eller orsakar en olycka. Däremot behövs mer informationskampanjer för att uppmärksamma riskerna det innebär menar forskarna, som ställer sig kritiska mot exempelvis en promillegräns.

Publicerad 13 January 2018 06:30