En ny lag ska förhoppningsvis minska kränkningarna på sociala medier.

En ny lag ska förhoppningsvis minska kränkningarna på sociala medier. Foto: Mostphotos

Ny lag ska minska kränkningar

Polisen: "Det gäller att reagera och inte blunda"

SVERIGE. Polisen uppmärksammar allt fler ärenden där unga personer på olika sätt hängs ut i sociala medier. Vid årsskiftet kom en ny lag, som ska göra det lättare att straffa de som gör sig skyldiga till den typen av brott.

Av
Pernilla Alsen

Det handlar om bilder, filmer och kränkningar som sprids i företrädelsevis olika mobilappar. I vissa fall kan det i början verka oskyldigt, men bilder och information sprids snabbt och kan få förödande konsekvenser för den drabbade. Dessa handlingar som bedrivs via sociala medier är i många fall brottsliga, men fram till årsskiftet har det ofta varit svårt att hitta lämplig brottsrubricering.

Polisen uppmärksammar allt fler ärenden av detta slag, men det finns inga tydliga siffror som visar på en ökning av denna brottskategori. Dels då det förutsätter en definition för handlingarna, dels då vissa av dessa brott inte urskiljs om de skett på nätet.

Vid årsskiftet kom den nya lagen Olaga integritetsintrång som polisen hoppas ska ge effekt.

– Den nya lagen ger oss nya verktyg, säger kriminalkommissarie Anders Ahlqvist, IT-brottsexpert på polisens nationella operativa avdelning (NOA) i ett pressmeddelande.

Trots den nya lagen finns det fortfarande vissa svårigheter att utreda brotten, bland annat då polisen idag har begränsad tillgång till lagrad data – vilket påverkar all brottslighet som begås på nätet. Dessutom finns det, enligt polisen, ett stort mörkertal. Många har vant sig vid en hård ton på internet och i sociala medier. Därför vet inte alla var gränsen för brottsliga handlingar går. Anders Ahlqvist uppmanar alla som utsätts för denna typ av kränkningar att polisanmäla och att alla ser till att ta ansvar.

– Ser man saker som händer i grupper eller på webbsidor, gäller det att reagera och inte bara blunda för det. Polisen kan inte ensamt agera mot kränkningar på nätet, säger Ahlqvist.

Nya lagar

Olaga integritetsintrång (Brottsbalken 4:6 c, 6d §§)

Rubriceringen som infördes vid årsskiftet straffbelägger intrång i någons annans privatliv genom spridning av vissa slag av bilder eller andra uppgifter, om spridningen är ägnad att medföra allvarlig skada för den som bilden eller uppgiften rör.

Utökning av BBS-lagen/ Lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor

BBS-lagen* säger att den som ”råder över en elektronisk anslagstavla” är skyldig att ta bort innehåll som är brottsligt, annars kan den ansvarige dömas till ansvar.

En utökning av lagen har nu skett där brotten olaga hot och olaga integritetsintrång läggs till bland de brott där ”tillhandahållaren av en elektronisk anslagstavla” är skyldig att ta bort innehållet.

(*BBS = Bulletin Board System. BBS:er var vanliga innan internet som vi känner det idag kom igång och användes bland annat för fildelning och spridning av t ex hets mot folkgrupp.)

Publicerad 14 January 2018 07:09