Överanvändning av antibiotika leder till att allt fler bakterier blir resistenta.

Överanvändning av antibiotika leder till att allt fler bakterier blir resistenta. Mostphotos.com

Antalet resistenta bakterier ökar drastiskt

Riskerar fyrdubblas redan 2050

SVERIGE. Om drygt tio år kan vi räkna med dubbelt så många anmälda fall av antibiotikaresistens i Sverige som i dag – och mer än fyra gånger så många år 2050. Det visar nya prognoser från Folkhälsomyndigheten.

Redan om 12 år beräknas antalet fall av bakterier som inte går att behandla med antibiotika ha ökat betydligt jämfört med i dag.

2016 rapporterades 15 500 fall av antibiotikaresistens i Sverige. År 2030 trots den summan vara den dubbla och 2050 tros den vara fyra gånger så stor som i dag.

– Antalet anmälningspliktiga fall av antibiotikaresistenta bakterier kommer att öka. Det får stora konsekvenser både för utsatta riskgrupper och för samhället i stort, säger Malin Grape, enhetschef på Folkhälsomyndigheten, i ett pressmeddelande.

Enligt Folkhälsomyndigheten måste det aktiva arbetet som i dag bedrivs för att bromsa utvecklingen av resistenta bakterier intensifieras.

– Vi har en god vaccinationstäckning, klok användning av antibiotika och väl fungerande hygienrutiner inom vården i Sverige och det gör att vi har lättare att bromsa utvecklingen här än många andra länder. Men det betyder inte att vi kan slå oss till ro. Det här är ett arbete som kräver ytterligare och kontinuerliga insatser och resurser, säger Malin Grape.

Ökad resistens mot antibiotika leder till att det blir svårare att behandla och bota olika former av infektioner orsakade av bakterier. Sammanlagt kommer antibiotikaresistensen ha kostat samhället cirka 16 miljarder kronor från 2018 till 2050.

Publicerad 25 January 2018 07:35