Allt fler nyanlända får jobb i Skåne enligt statistik från Arbetsförmedlingen.

Allt fler nyanlända får jobb i Skåne enligt statistik från Arbetsförmedlingen. Foto: Lennart Perlenhem

Allt fler nyanlända får jobb i Skåne

"Fler än någonsin får nu jobb eller börjar studera"

SKÅNE. Mer än var tredje nyanländ i Skåne får jobb. Orsakerna: fokus på utbildning och en stark svensk arbetsmarknad. Det visar färsk statitisk från Arbetsförmedlingen.

Av
Andreas Holm

Tre år efter den stora flyktingströmmen till Sverige är 60 000 inskrivna i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. 2016 kom i snitt över 4 500 personer i månaden till etableringsuppdraget, nu har det minskat till 3 000 nyanlända per månad. Under perioden januari till september har 44 procent av de inskriva fått jobb eller börjat studera 90 dagar efter avslutat etableringsuppdrag, jämfört med 32 procent förra året.

I Skåne får något färre än genomsnittet arbete. Ändå får fler än var tredje nyanländ, närmare bestämt 40,5 procent, nu arbete eller börjar att studera.

– Det går allt bättre. Resultaten inom etableringsuppdraget för nyanlända har förbättrats varje år sedan Arbetsförmedlingen fick uppdraget 2010. Fler än någonsin får nu jobb eller börjar studera, säger Malin Blomgren, chef för enheten integration och etablering på Arbetsförmedlingen.

Orsakerna till att allt fler nyanlända får jobb förklarar Arbetsförmedlingen med en stark arbetsmarknad, subventionerade anställningar som till exempel extratjänster och ett tydligare fokus på arbetsnära aktiviteter, och utbildning. Allt fler, elva procent, har till exempel börjat studera under sina två år i etableringsuppdraget. Omkring 16 procent har idag ett nystartsjobb.

Ungefär hälfen av de nyanlända i etableringsprogrammet är kvinnor, men enligt Arbetsförmedlingen är det i högre utsträckning som männen kommer in på arbetsmarknaden.

– Det är viktigt att vi fortsätter att utveckla vårt samarbete med kommunerna, så att fler nyanlända kan ta del av vuxenutbildning. Vi behöver också bli bättre på att ta tillvara nyanlända kvinnors kompetens och erfarenheter på arbetsmarknaden, säger Malin Blomgren.

Vad är etableringsprogrammet

För varje nyanländ i Sverige görs en individuell etableringsplan i samverkan med berörda kommuner, myndigheter, företag och organisationer. Planeringen ska normalt omfatta aktiviteter på heltid. Innehållet kan variera men ska alltid minst innehålla:

    sfi (svenska för invandrare)

    arbetsförberedande insatser (till exempel praktik och validering av utbildnings- och yrkeserfarenheter)

    information om det svenska samhället, så kallad samhällsorientering

Aktiviteterna syftar till att underlätta och påskynda etableringen i arbets- och samhällslivet.

Personer som har deltagit i två år, men som fortfarande behöver insatser från Arbetsförmedlingen, kan ha möjlighet fortsätta inom jobb- och utvecklingsgarantin eller jobbgarantin för ungdomar. Det innebär att de har rätt att delta i vissa aktiviteter, till exempel praktik, och att de får aktivitetsstöd.

Källa: Arbetsförmedlingen

Publicerad 01 November 2018 10:37