Sedan 2006 har vårdplatserna i Sverige blivit allt färre. Den negativa trenden fortsätter enligt en rapport från Socialstyrelsen.

Sedan 2006 har vårdplatserna i Sverige blivit allt färre. Den negativa trenden fortsätter enligt en rapport från Socialstyrelsen. Foto: Ritzau Scanpix/Betina Garcia

Negativ trend:

Andelen vårdplatser allt mindre

"Vårdplatsbristen en av de absolut största flaskhalsar vi har i vården"

SVERIGE. Sedan 2006 har andelen vårdplatser i landet minskat. Den nedåtgående trenden ser ut att fortsätta vilket gör Sverige till det land med lägst andel vårdplatser bland länderna i det internationella samarbetet OECD. Det visar en rapport från Socialstyrelsen.

Av
Andreas Holm

Från 2006 till 2017 minskade antalet från ungefär 2,9 till 2,2 per tusen invånare. Skåne är ett av de län med lägst andel vårdplatser där siffran 2017 är 2,17.

– Man är ganska överens om att vårdplatsbristen är en av de absolut största flaskhalsar vi har i vården i dag, säger Patrik Hidefjäll, utredare på Socialstyrelsen, till Nyhetsbyrån Siren.

Det finns förklaringar till allt färre platser på sjukhusen. För 25 år sedan, 1994, fanns 5,2 vårdplatser per tusen invånare i Sverige. På sina håll har platserna mer än halverats fram till 2017. Rationalisering av vården och personalbrist bland framför allt sjuksköterskor har blivit kännbara de senaste fem-sex åren, menar Patrik Hidefjäll.

– Utvecklingen är tveeggad kan man säga. Många gånger har det setts som att det är ett tecken på att man har en avancerad vård, men minskar antalet vårdplatser snabbare än behovet går ner är det ett problem, säger han till Siren.

Rapporten beskriver även hur Sverige är sämst jämfört med de andra länderna i organisationen för ekonomi och utveckling, OECD. För cirka tre år sedan fanns 2,32 slutenvårdplatser per tusen invånare i Sverige, vilket kan jämföras med våra grannländer Danmark (2,6), Norge (3,7) och Finland (4,0).

Det är inte bara i jämförelse med andra länder som Sverige visar låga siffror. Även i landet finns påtagliga skillnader mellan länen. När andelen vårdplatser är som störst i Västerbotten och Västernorrland, är de som lägst ibland annat Halland, Jämtland, Västra Götaland och Skåne.

– Det finns stora skillnader mellan landstingen vad gäller invånarnas ålder, det påverkar vårdbehovet, säger Patrik Hidefjäll till Nyhetsbyrån Siren.

Publicerad 07 January 2019 11:00