Arbetslösheten sjunker och har inte varit så låg sedan 2008. Det visar en rapport från Arbetsförmedlingen.

Arbetslösheten sjunker och har inte varit så låg sedan 2008. Det visar en rapport från Arbetsförmedlingen. Foto: Press

Rapport: Lägsta arbetslösheten på tio år

"Svenska arbetsmarknaden är fortsatt stark"

SVERIGE. Arbetslösheten sjunker och har inte varit så låg sedan 2008. I Skåne finns 9,4 procent arbetslösa, att jämföra med totalt 7 procent i hela landet.

Av
Andreas Holm

Sammanlagt 344 413 personer var inskrivna som arbetslösa i åldrarna 16-64 år på Arbetsförmedlingen i december 2018. Jämfört med samma period året innan var antalet 365 889 och en total minskning om 0,6 procentenheter. Vilket gör att arbetslösheten landar på 7 procent, vilket är det lägsta sedan 2008 då 6,2 procent var inskrivna som arbetslösa.

– Den svenska arbetsmarknaden är fortsatt stark och vår prognos för utvecklingen på arbetsmarknaden visar på en fortsatt god efterfrågan på arbetskraft under 2019, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen, i ett pressmeddelande.

Arbetslösheten minskar bland både inrikes- och utrikesfödda, oavsett utbildningsnivå och kön. Skåne är det län tillsammans med Gävleborg och Blekinge som har högst andel arbetslöshet enligt Arbetsförmedlingens statistik.

Förra året varslades runt 36 000 personer om uppsägning i Sverige. Under 2000-talet har nivån bara varit lägre vid tre tillfällen, år 2000 då antalet var 28 000, år 2007 då antalet var 30 000 och 2017 då det var 35 000, en del varsel i samband med när IT-bubblan sprack och under den globala finanskrisen.

Arbetsförmedlingen har en del utmaningar att få folk i arbete, då en stor del av de arbetslösa saknar den kompetens som efterfrågas av arbetsgivarna.

– Vi har fortfarande många arbetssökande som har svårt att få fäste på arbetsmarknaden. För att inte fler ska fastna i längre tider utan arbete behövs därför en mix av insatser: reguljär utbildning, subventionerade anställningar och lägre trösklar in på arbetsmarknaden, säger Annika Sundén.

Samtidigt pekar Arbetsförmedlingens senaste prognos att jobben kommer fortsätta att växa i hela landet under 2019 och 2020.

– Vi kan se fram emot ytterligare två starka år på arbetsmarknaden där fler får jobb, både inrikes och utrikes födda. Det är viktigt att vi tar tillvara på kompetensen hos alla och fortsätter att öka sysselsättningen hos utrikes födda, de är nödvändiga för att landets arbetsgivare ska kunna växa, sa Mikael Sjöberg, Arbetsförmedlingens generaldirektör, i ett pressmeddelande när prognosen publicerades i slutet av förra året.

FAKTA

Kort om arbetsmarknaden i december 2018. Inom parentes anges motsvarande siffror för december 2017.

7,0 procent var inskrivna som arbetslösa (7,5).* Sammanlagt 344 413 personer (365 889) varav 44 991 inom etablering (57 600).

8,7 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (10,1).* Sammanlagt 46 728 ungdomar (53 297) varav 7 556 inom etablering (10 801).

185 712 personer var öppet arbetslösa (198 500).

158 701 personer deltog i program med aktivitetsstöd (167 389).

22 581 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (23 288).

23 524 personer fick arbete (27 522) varav 682 inom etablering (1 920).

2 940 personer varslades om uppsägning (3 015).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Inskriva arbetslösa i Skåne december 2018: 9,4 procent (10,1 procent)

Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik i december 2018

Publicerad 16 January 2019 06:00