"Vi försöker skapa minsta möjliga olägenhet för tredje person", säger Katarina Erman på Kronofogden. Foto: Mostphotos.com/Privat

Skånetrafiken säger upp avtal med taxibolag efter razzia

Fogden återtar 37 bilar

SKÅNE. På onsdagsmorgonen började Kronofogden återta Ringduve Taxis bilar. Orsaken är att det krisande företaget köpt fordonen på kredit och inte skött sina betalningar. Nu har Skånetrafiken sagt upp sitt avtal med företaget.

Insatsen är koncentrerad till Malmö, men även andra delar av Skåne. Något som Kvällsposten var först med att rapportera om.

Vid 11.30-tiden hade 22 av sammanlagt 37 taxibilar forslats bort med hjälp av bärgare och polisbiträde.

– Hittills har allting gått lugnt till, säger Katarina Erman, teamchef på Kronofogdens specialverkställighet i Malmö.

Ringduve Taxi har begärts i konkurs. Samtidigt visar det sig att bolaget köpt 37 fordon på kredit.

– Man har inte skött sina betalningar och därför har vi fått en ansökan om återtagande som vi nu verkställer, säger Katarina Erman.

Bolaget har kört både färdtjänst och sjukresor på uppdrag av Region Skåne. Men nu sägs avtalet upp med omedelbar verkan.

"Ringduvetaxi Beställningscentral är ett av Skånes största taxibolag. Nu tvingas Skånetrafiken säga upp avtalet eftersom Ringduvetaxi inte längre kan utföra körningar till Skånetrafikens färdtjänst- och sjukresenärer", står det att läsa i ett pressmeddelande.

Bristen på fordon kan innebära långa väntetider. Problemet väntas vara löst vid månadsskiftet då en ny leverantör tar över trafiken.

Nyligen stod det även klart att Malmö stad säger upp sitt avtal med Ringduve Taxi om skolskjuts för särskoleelever.

Företaget är dessutom inblandat i en konflikt mellan kriminella. Flera av den senaste tidens bilbränder, sprängningar och skjutningar kan enligt uppgift kopplas till konflikten.

Publicerad 16 January 2019 12:20