Många unga kvinnor väljer andra vägar eller färdsätt i rädsla för att utsättas för brott, visar en ny undersökning.

Många unga kvinnor väljer andra vägar eller färdsätt i rädsla för att utsättas för brott, visar en ny undersökning. Genrebild: Mosphotos

Ny undersökning: Var fjärde person väljer annan väg i rädsla för brott

Unga kvinnor överrepresenterade i statistiken

SVERIGE.

Närmare en fjärdedel av befolkningen väljer en annan väg eller annat färdsätt till följd av oro för brott. Särskilt vanligt är det bland unga kvinnor, där 42 procent ofta väljer andra vägar för att de känner sig otrygga, visar en färsk undersökning.

42 procent av kvinnor i åldern 20-24 år uppger i den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2018 att de ofta valt en annan väg eller ett annat färdsätt för att de känt sig otrygga och oroliga för att utsättas för brott. Bland män i samma åldersgrupp är motsvarande siffra 16 procent.

– Att mångas tillvaro begränsas av att de känner sig tvungna att ändra sina resvägar och färdsätt, är en allvarlig konsekvens av den otrygghet och oro för brott som främst unga kvinnor säger sig uppleva, säger Maria Söderström, utredare på Brå i ett pressmeddelande.

Trygghetsundersökningen visar också att en femtedel, oavsett kön, undviker att vara på internet på grund av att man känner oro för hot och trakasserier.

Vad gäller förtroendet för rättsväsendet minskade det 2017, men har ökat 2018. 47 procent uppger att de har ett mycket eller ganska stort förtroende för rättsväsendet som helhet.

NTU bygger på enkäter till ett urval på 200 000 personer i åldrarna 16–84 år och genomförs årligen av Brå sedan 2006.

Publicerad 17 January 2019 07:00