Expert: ”Inte alltid så lätt att utreda”

Svårt när bevis bokstavligen går upp i rök

BANGERS. Bangers, en typ av kraftig smällare, har blivit ett gissel, inte bara på fotbollsmatcher. I Malmö används de av kriminella och under perioder har det smällts med dem på flera håll, bland annt i Landskrona. Men för rättssystemet så kan det vara svårt att bevisa vem som sköt vad.

Av
Jonas Lundin

Bangers finns att köpa via hemsidor med bas i andra EU-länder. Trots att de länge varit olagliga dröjde det till den 1 november 2017 innan Tullen fick befogenheter att beslagta och ingripa mot personer som för in bangers i landet. En typ av banger, den kraftfulla smällaren Cobra 8, innehåller 100 gram krut, vilket är tillräckligt för att allvarligt skada och i värsta fall döda en människa.

– En Cobra 8 till exempel är det oerhört allvarligt om man använder. Den är oerhört kraftig. Man kan nästan jämföra det med en handgranat. Dock har den ingen splittergivare, men själva sprängämneseffekten är så pass kraftig att om den går av i näven på dig, så sliter den sönder köttet från benet. Det är synnerligen allvarligt, men var det hamnar på straffskalan, det kan jag inte svara på rak arm, säger Göran Månsson, gruppchef på Nationella bombskyddet i Malmö.

Bevisläget kan vara knepigt, när det gäller varor som bokstavligen går upp i rök.

– Det är oerhört svårt att se vem som skjuter av den, vad som är syftet och uppsåtet. Både polis och rättssystem har inte så enkelt att utreda det här. Idag är det ju många mobiltelefoner överallt och därigenom har man ett ingångsvärde vem som sköt och vad man sköt och mot vem. Det ger en helt annan bild än vad det var innan. Det är synnerligen allvarligt att använda fyrverkeripjäs mot exempelvis folksamling, säger Göran Månsson.

I Sverige är bangers olagliga både att använda, förvara och transportera, vilket regleras i Lagen om brandfarliga och explosiva varor och i Ordningslagen.

– Det är inte tillåtet att ha smällare i Sverige. Använder man det så finns det olika åtalspunkter i brottsbalken, det kan vara ofredande men också till exempel langning om man köpt ut till underårig, säger Göran Månsson och fortsätter:

– Att smälla av en banger eller smällare är förbjudet. De får du inte lov att använda i Sverige. Fyrverkeripjäs får man ha om man har tillstånd. Huvudingrediensen får inte vara smällen. Det är själva ljuseffekten som är det viktiga. Man får inte skicka iväg en raket som smäller i huvudsak, säger Göran Månsson och hänvisar till bestämmelser på MSB:s hemsida.'

För att få använda fyrverkerier ska man vara 18 år och ha tillstånd från polisen. Undantag är ofta nyårsafton, där det regleras i lokala ordningsföreskrifter.

– Om man skjuter en fyrverkeripjäs mot någon medvetet så kan det hamna i värsta fall i dråp. Och det är tio år i straffskalan.

Flera brott är aktuella

Att inneha bangers eller knallskott utan tillstånd är olagligt, (lagen 2010:1011 om brandfarliga och explosiva varor).

Att kasta bangers mot människor kan vara:

• Misshandel alt. grov misshandel

• Vållande till kroppsskada eller sjukdom

• Framkallande av fara för annan

Att spränga bangers utan att det är riktat mot några personer kan vara:

• Ofredande

• Allmänfarlig vårdslöshet

• Förargelseväckande beteende

Publicerad 19 January 2019 00:00