Region Skåne går minus och värst drabbat är sjukvården med ett överskott på över en miljard kronor. Alliansen menar att det rödgröna styret lämnat över makten med tomma lador. Oppositionensrådet Henrik Fritzon (S) menar att alliansstyret tappat kontrollen sedan de tog makten i oktober. Obs, bilden är ett montage.

Region Skåne går minus och värst drabbat är sjukvården med ett överskott på över en miljard kronor. Alliansen menar att det rödgröna styret lämnat över makten med tomma lador. Oppositionensrådet Henrik Fritzon (S) menar att alliansstyret tappat kontrollen sedan de tog makten i oktober. Obs, bilden är ett montage. Foto: Mostphotos.com

Miljardunderskott inom skånsk sjukvård

"Måste arbeta hårt med att kostnadseffektivisera"

SKÅNE.

Trots stora intäkter under 2018 så blöder Region Skåne. Regionen backar med 90 miljoner kronor och mest har det drabbat sjukvården med över en miljard kronor i underskott.

Av
Andreas Holm

– Sjukvårdsnämnderna har under S och MP:s bristfälliga styrning inte hållit sina budgetar utan lämnat över makten med tomma lador. Vi måste därför inför lågkonjunkturen arbeta hårt med att kostnadseffektivisera, få alla internbudgetar i balans och korta köerna samt förbättra tillgängligheten i den skånska sjukvården, säger Regionstyrelsens ordförande Carl-Johan Sonesson (M), i ett pressmeddelande.

Redan efter höstens val kritiserade Alliansen den penningpolitik som dåvarande styret Socialdemokraterna och Miljöpartiet fört under mandatperioden med att Skåne hamnat i en "lyxfälla". När Carl-Johan Sonesson tog över ordförandeklubban i RS berättade han att det saknades minst två miljarder för att täppa till underskottet och få en ekonomi i balans. Ett beslut var att höja regionskatten med 49 öre.

– Vi tar över en ekonomi i spillror där prognosen visar ett underskott på nästan 200 miljoner kronor i år. Vi visste om hur det såg ut och har krävt åtgärder av det rödgröna styret, men inget verkar ha hänt , sa Carl-Johan Sonesson till Lokaltidningen i november.

Det fick oppositonsrådet Mätta Ivarsson (MP) att gå i taket.

– De är djupt ansvariga för detta och har haft full insyn i regionens ekonomi. De har konsekvent blockerat en skattehöjning när vi gång på gång föreslagit en höjning. Det vi får se nu är konsekvenserna av allianspolitiken.

I tisdags kom facit då regionens bokslutsrapport för 2018 offentliggjordes. I bokslutet redovisas en förlust på 90 miljoner kronor, 485 miljoner sämre än budget, trots intäkter på 305 miljoner mer än förväntat. Även fast kostnadsökningen om 4,4 procent var bättre än i de flesta svenska landsting dras sjukvården med stora underskott. Värst drabbat förra året var Sus i Malmö och Lund med ett underskott om 661 miljoner kronor, följt av Kryh (Kristianstad, Hässleholm, Ystad) 144 miljoner och Sund (Helsingborg, Ängelholm, Landskrona), som landade på minus 63 miljoner.

– Under sista året av S/MP-styre ökade kostnaderna för inhyrning av personal från bemanningsföretag med 49 miljoner kronor, drygt 16 procent. Det är därför viktigt att vi styr upp det påbörjade arbetet med att minska behovet av bemanningspersonal som ett led i att uppnå det övergripande effektiviseringsmålet på 2 procent, säger Centerpartiets gruppledare Annette Linander.

Oppositionen hävdar å sin sida att alliansstyret har tappat kontrollen över kostnaderna. Henrik Fritzon (S) var regionstyrelsens ordförande fram till oktober 2018 och är kritisk till hur ekonomin skötts efter att Alliansen tillträdde.

– Under det nya borgerliga styret har kostnadsökningstakten stigit. Effekten är att Region Skåne nu gör ett underskott för första gången sedan 2013. Det negativa resultatet är effekten av att det nya styret inte förmått hålla emot och inte var tillräckligt förberedda när de tillträdde. Det är min bedömning. En djupt beklaglig utveckling, säger Henrik Fritzon (S), i ett pressmeddelande.

Publicerad 01 February 2019 06:00