Nu har beslut klubbats om att utreda fler vårdval i Skåne. I december väntas utredningen om öron-näsa-hals och psykatrin landa på politikernas bord.

Nu har beslut klubbats om att utreda fler vårdval i Skåne. I december väntas utredningen om öron-näsa-hals och psykatrin landa på politikernas bord. "Idag finns det långa köer till psykiatriska utredningar och barn- och ungdomspsykiatrin. Kan exempelvis dessa köer kortas genom att införa vårdval är detta någonting vi absolut vill göra.", säger Gilbert Tribo (L), ordförande i regionens hälso- och sjukvårdsnämnd. Foto: Adobe Stock, Pressbild

Region Skåne utreder möjligheterna till fler vårdval

Oppositionen: "Fel väg att gå"

SKÅNE. Ingen patient ska behöva vänta oskäligt lång tid för att få vård. Det menar de skånska politikerna som vill utöka tillgängligheten i den skånska vården genom fler vårdval.

Av
Andreas Holm

Det handlar om öron-näsa-hals och psykiatri som kan bli vårdval nummer tolv och tretton i Skåne. Redan idag finns vårdval inom bland annat tandvården, vårdcentraler, hudsjukvård och barnavårdcentral, BVC.

– Vi tog beslut på vårt nämndsmöte den 7 mars att utreda möjligheterna till vårdval och kommer ge uppdraget till tjänstemännen att utreda breda eller kanske smalare lösningar, säger Gilbert Tribo (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Redan idag gick vårdval i psykoterapi som exempelvis KBT-behandling, men psykiatrin är ju mer omfattande menar Gilbert Tribo.

– Idag finns det långa köer till psykiatriska utredningar och barn- och ungdomspsykiatrin. Kan exempelvis dessa köer kortas genom att införa vårdval är detta någonting vi absolut vill göra.

Tribo menar även att politikerna som står bakom beslutet också vill öka tillgängligheten och låta invånarna själva få bestämma var, hur och vem som ska utföra deras vård.

Samtliga allianspartier, Sverigedemokraterna och Miljöpartiet sa ja till att utreda möjligheten till fler vårdval. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverade sig.

Enligt Anna-Lena Hogerud (S), 2:e vice ordförande i hälso-och sjukvårdsnämnden, är det fel att splittra upp verksamheten med ytterligare vårdval samitidigt som taxorna höjs i tandvården och besparingar görs i både demens- och sjukvården.

– Vi socialdemokrater värnar sammanhållna vårdkedjor och vård efter behov. Då är fler vårdval fel väg att gå. Vi är också oroliga över kostnaderna. Bara de senaste veckorna har styret prioriterar ner cancervården, tandvården, det strategiska demensarbetet och vårdprogrammen. Allt för att kunna finansiera dramatiska kostnadsökningar på nästan 20 procent inom specialistsjukvården. Vi kan inte acceptera att vårdvalen blir en gökunge som tränger ut annan viktig sjukvård, säger hon i ett pressmeddelande.

Gilbert Tribo ifrågasätter oppositionens agerande.

– Vi har inte tagit ett beslut om att införa någonting, utan endast att utreda för- och nackdelar med vårdval. Det är synd att S på grund av ideologiska skäl inte kan se ett helhetsbegrepp. Vi kapar köer. Tycker Anna-Lena Hogerud det är bättre med långa köer får det stå för henne, säger han.

I december 2019 väntas utredningen vara klar för politikerna att ta ställning till. Tidigast den 1 januari 2021 kan vårdval till öron-näsa-hals och psykiatrin införas, tror Gilbert Tribo.

Publicerad 11 March 2019 06:00