Det vanligaste yrket för utlandsfödda är pizzabagare. Bland kvinnorna domineras yrkena av städare och hemservicepersonal. Det visar statistik från Statistiska centralbyrån, SCB.

Det vanligaste yrket för utlandsfödda är pizzabagare. Bland kvinnorna domineras yrkena av städare och hemservicepersonal. Det visar statistik från Statistiska centralbyrån, SCB. Foto: Adobe Stock

Högst andel utlandsfödda bland pizzabagare och tolkar

Färre är anställda inom blåljusyrken

SVERIGE.

Pizzabagare och tolk är de två yrken där andelen utlandsfödda är högst i landet. Det visar statistik från Statistiska centralbyrån, SCB.

Av
Andreas Holm

Underlaget baseras på siffror från 2017 där totalt 3 600 personer arbetade som pizzabagare i landet. Av dessa var andelen utlandsfödda 79 procent, eller 2 830 personer.

Siffrona visar även att andelen utlandsfördda kvinnor är högst inom yrkena hemservicepersonal och städare.

Enligt SCB arbetade även fler utlandsfödda inom yrken som doktorander och tolkar/översättare än inrikesfödda.

Av 4 270 900 anställda var 733 900 utlandsfödda där störst andel arbetade som pizzabagare (79 procent). Därefter kommer övrig hemservicepersonal (69 procent), översättare/tolkar (59 procent) och städare (57 procent).

Sett till antalet arbetade flest personer som städare, följt av anställda inom restaurangbranschen och som buss- eller spårvagnsförare. De yrken med minst andel utrikes födda var officerare där två procent var utlandsfödda. Bland de femton yrken med minst andel utrikes födda finns yrken som brukar benämnas som "blåljusyrken", exempelvis polis och brandman.

FAKTA

De femton yrken med störst andel utrikes födda, inrikes födda inom parentes, följt av andel procent utrikes födda i respektive yrke.

Pizzabagare: 2 830 (770), 79 %

Övrig hemservicepersonal: 2 250 (1 020), 69 %

Översättare, tolkar och lingvister: 1 770 (1 230), 59 %

Städare: 42 090 (31 330), 57 %

Doktorander: 4 930 (4 800), 51 %

Buss- och spårvagnsförare: 11 530 (12 300), 48 %

Taxiförare: 5 330 (5 990), 47 %

Maskinoperatärer, blekning, färgning och tvättning: 1 410 (1 620), 46 %

Koreografer och dansare: 170 (210), 45 %

Forskarassistenter mfl: 1 240 (1 620), 43 %

Slaktare och styckare: 1 470 (1 930), 43 %

Städledare och husfruar: 1 020 (1 430), 42 %

Övriga skönhets- och kroppsterapeuter: 370 (520), 42 %

Maskinoperatörer, kött- och fiskberedningsindustri: 1 840 (2 630), 41 %

Restaurang- och köksbiträden: 26 560 (41 580), 39 %

Siffrorna avser anställda 2017 och är avrundade till närmaste tiotal.

Källa: Statistiska centralbyrån

Publicerad 12 March 2019 06:00