Tillsammans med lantbrukarna Bo och Birthe Mårtensson beskrev Johan Fjelkner och Jörgen Olsson situationen nu och vad som väntar lantbruket framöver.

Tillsammans med lantbrukarna Bo och Birthe Mårtensson beskrev Johan Fjelkner och Jörgen Olsson situationen nu och vad som väntar lantbruket framöver. Foto: André Kvist.

Lantbrukare optimistiska inför framtiden trots fjolårets svåra torka

Viktigt att våren blir bra: "Väldigt avgörande för lantbrukare "

SKÅNE.

Förra sommarens torka ledde till en stor kris för Skånes lantbrukare. Nu när lantbruksbarometern presenteras har hoppet kommit tillbaka med nya kreativa lösningar. Nu måste våren bli bra för att ordningen ska återställas.

Av
André Kvist

De flesta av landets lantbrukare ser positivt på framtiden och har dragit lärdomar av förra årets torka. Inte minst de skånska bönderna drabbades hårt och det visar sig nu att Skåne, inklusive Halland, har lägst lönsamhetsindex i landet med minus 41.

I lantbruksbarometern som LRF tillsammans med Swedbank och Sparbankerna presenterade på torsdagen för 32:e gången har tusen lantbrukare tillfrågats. Svaren visar att det är ett pressat läge med tanke på fjolårets torka men sju av tio har fortfarande en god framtidstro.

– Här i Skåne så har vädret 2018 varit oerhört lokalt. Hela sydöstra sidan fick aldrig se regn och det kan vara några kilometers avstånd med stora skillnader. Vissa medlemmar har rapporterat en skörd på 30 procent av det normala, säger Jörgen Bengtsson, kontorschef LRF Konsult.

Från vänster Johan Fjelkner och Jörgen Persson, LRF Konsult. Båda är hoppfulla inför säsongen och framhäver att lantbrukare hittar nya vägar efter den tuffa sommaren i fjol.

Från vänster Johan Fjelkner och Jörgen Persson, LRF Konsult. Båda är hoppfulla inför säsongen och framhäver att lantbrukare hittar nya vägar efter den tuffa sommaren i fjol. Foto: André Kvist.

Lantbrukare tänker oftast i längre perioder än ett år eller en säsong. Även om vi nu är i 2019 så går det inte fullt ut att summera fjolåret förrän om ett år eftersom man använder sina lager och produktion från tidigare år.

Det uppstod konsekvenser man inte tänkt på

Dock ska man inte sticka under stol med att 2018 var ett tufft år i hela landet.

– Det var allvarligt, tittar man i foderlagren så är det tydligt att det slog hårt.

Bankchef Johan Fjelkner på Sparbanken Skåne arbetar väldigt nära LRF och lantbrukarna, framförallt under krisen, berättar att torkan medförde ett nytänkande och en påhittighet.

– Konsekvensen av torkan är att man sett över sina kostnader, effektiviserat och hittat nya energilösningar. Från mitt håll ser jag mycket spännande investeringar och det tycker jag kännetecknar lantbrukare som problemlösare och att man är framåtriktade, säger han.

Jörgen Bengtsson ser det även som ett uppvaknande att naturfenomen kan drabba lantbruket hårt.

– Det var absolut en väckarklocka. Nu bygger man upp lager och är mer förberedd för det uppstod konsekvenser man inte tänkt på.

Nu är det viktiga att våren 2019 blir bra, en tidig vår innebär att produktionen kommer igång snabbt. Vilket är ännu viktigare då foderlagren från i fjol är låga, i många fall halverade med tanke på torkan. Blir våren sen tvingas man köpa in foder och ytterligare en sådan ekonomisk smäll kan vara kämpig för många.

– Våren är väldigt avgörande för lantbrukare 2019. Mycket regn nu och sedan sol på det så att vårbruket kan komma igång. Skulle det bli torrt så är det riktigt allvarligt, säger Jörgen Bengtsson.

– Man ligger ett år bak gällande likviditet. Det gäller att året blir bra så man kan återgå till normal likviditetsrutin och kassaflöde, tillägger Johan Fjelkner.

Var fjärde lantbrukare planerar inom de närmaste åren att överlåta sin fastighet. Det är fortfarande svårt att hitta bra hjälp. Ett annat bekymmer är de långa slaktköerna som på sina håll ännu har en väntetid på två månader.

Det finns dock ljusglimtar. En lantbrukare rapporterar att han gått avsevärt plus. En annan har aldrig sett så mycket sockerbetor. Efterfrågan på svenskt och närodlat har ökat hos konsumenter och satsningar på framförallt solceller inom skåret ökar allt mer.

– Det kommer någon form av kreativitet ur det här, man hittar andra sätta att tjäna pengar. Man har flera ben att stå på och det ser vi nu är att andra intäktsmöjligheter hittas, säger Johan Fjelkner.

Publicerad 14 March 2019 14:25