Rotavirusvaccin införs för småbarn från och med i höst.

Rotavirusvaccin införs för småbarn från och med i höst. Foto: Ritzau Scanpix/Lionel Cironneau

Efter kritik från Skåneliberalerna –vaccinationsprogrammet för barn utökas

Flera utredningar bland annat om HPV-vaccin för pojkar väntar på beslut

SVERIGE. I förra veckan uppmanade Liberalerna i Skåne att regeringen skulle börja fatta beslut om utökade vaccinationsprogram för barn och efterfrågade bland annat vaccination mot HPV-virus för både pojkar och flickor. Nu svarar regeringen. Vaccination mot den mycket smittsamma mag- och tarminfektionen rotavirus införas från och med den 1 september.

Av
Andreas Holm

– Det är en stor sjukdomsbörda för barnen att drabbas av rotavirus. Det har också stor påverkan på familjerna och sjukvården. När viruset nu ingår i det nationella vaccinationsprogrammet kommer det att spara både lidande och stora samhällsresurser, säger socialminister Lena Hallengren (S), i ett pressmeddelande.

Folkhälsomyndigheten har rapporterat att runt 50 000 barn insjuknar årligen, varav 20 000 söker vård, och kan drabba barn en eller flera gånger före fem års ålder. Redan under 2017 rekommenderade Folkhälsomyndigheten att vaccin mot rotavirus skulle införas i vaccinationsprogrammet. Världshälsoorganisationen WHO har rekommenderat det till alla spädbarn sedan 2013. I februari förra året lyfte Folkhälsomyndigheten även fram behovet att införa HPV-vaccin, inte bara för flickor, utan även för pojkar.

Men inte förrän nu har regeringen tagit beslut i frågan om nya vaccin i programmet. Det fick bland annat Liberalerna i Skåne att kritisera regeringen i en debattartikel i Dagens Samhälle tidigare i förra veckan.

"Folkhälsomyndigheten, som lyder direkt under regeringens socialdepartement, har lämnat in flera förslag som syftar till att öka folkhälsan. Det är bland annat vaccination av pojkar mot HPV, allmän vaccination av barn mot rotavirusinfektion och särskilda vaccinationsprogram mot Hepatit B, tuberkulos, influensa och pneumokocker. Listan kan göras lång., skriver Gilbert Tribo (L), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande i Region Skåne, och frågar sig varför regeringen drar frågan i långbänk vilket drabbat regionernas medborgare på sikt.

Under torsdagen den 21 mars fattade regeringen beslut om att alla småbarn i Sverige ska erbjudas rotavitusvaccin från och med i höst. En lagändring förväntas klubbas igenom av riksdagen under våren.

– Det är mycket välkomnat att regeringen äntligen fattar beslut i denna fråga. Vi får bättre förutsättningar för att behandla barnen bättre och vårdens resurser kan användas effektivare, säger Gilbert Tribo (L), i ett pressmeddelande.

Nu väntar fler vaccinationer på beslut, där flera redan föreslagits av Folkhälsomyndigheten. Bland annat har myndigheten utrett om vaccination av pojkar mot HPV ska ingå i det nationella allmänna vaccinationsprogrammet. "Enligt myndighetens bedömning uppfyller vaccinationen smittskyddslagens kriterier för införandet. Slutversionen av beslutsunderlaget är snart klart att skickas till regeringen.", står att läsa på Folkhälsomyndighetens hemsida.

– Även om beslutet i torsdags är i rätt riktning så är det väldigt mycket som kvarstår. Regeringen måste prioritera denna fråga och fatta beslut. Jag tycker att det är beklagligt att man inte har velat prioritera detta, trots att flera utredningar har gjorts, säger Gilbert Tribo.

Fakta: Det nationella vaccinationsprogrammet

Från 1970-talet och fram till början av 2000-talet förändrades de nationella vaccinationsprogrammen ytterst marginellt. Skälet till det är att få nya vacciner introducerades under 1980- och 1990-talen. Sedan mitten på 2000-talet har Socialstyrelsen vid två tillfällen fattat beslut om att utvidga det nationella vaccinationsprogrammet för barn. De senast tillkomna vaccinationerna avser vaccination mot pneumokocker respektive vaccination mot HPV för flickor. Från och med hösten 2019 tillkommer även vaccin mot rotaviruset.

Källa: Regeringen, Folkhälsomyndigheten

Publicerad 25 March 2019 06:00