De djurägare som vill skydda sin kanin mot smitta kan vaccinera djuret.

De djurägare som vill skydda sin kanin mot smitta kan vaccinera djuret. Bild: Adobe stock

Glöm inte att vaccinera din kanin i vår

När vårvädret börjar titta fram är det många kaninägare som låter sina djur komma ut i det gröna. Men man bör se upp för sjukdomar och smittspridning. Att vaccinera sin tamkanin kan vara en god idé.

Av
Elisaveta Gräsbeck

I södra Sverige är gulsot och kaninpest vanliga sjukdomar med snabb smittspridning och hög dödlighet.

Kaningulsot är en allvarlig sjukdom som orsakas av ett virus. Sjukdomsbilden varierar men ofta ses dödsfall utan föregående symtom, skriver SVA på sin hemsida. Djuret slutar äta och insjuknar i hög feber. Ibland blöder kaninen från nosen, kan få svårt att andas eller uppvisar neurologiska störningar.

I vissa fall kan djuret överleva upp till ett par veckor. Hos de kaninerna ses ofta en gul missfärgning av vävnad, det vill säga gulsot.

Gulsot hos kaniner är mycket smittsamt och kan lätt överföras mellan tam- och vildkaniner. Smittspridning kan ske i direktkontakt mellan djur men också via avföring och urin. Mygg och insekter är andra vanliga smittspridare.

Kaninpest är en annan aggressiv virussjukdom med dödlighet som följd. Smittade djur insjuknar ofta inom ett par veckor. De första symtomen är svullna och variga ögon. Huden kan svälla, framför allt runt ögon, nos och mun.

Många kaniner dör tidigt eftersom de får svårt att skaffa föda. De blir också lätt byte för rovdjur på grund av sin blindhet och nedsatta kondition.

Kaninpest drabbar både tama och vilda kaniner och sprids antingen via direktkontakt men också genom insekter och fåglar.

De djurägare som vill skydda sin kanin mot smitta kan ta kontakt med en veterinär och vaccinera kaninen mot både gulsot och kaninpest. Det är också viktigt att söka veterinärvård om man misstänker sjukdom hos sin kanin. Veterinären undersöker kaninen och skickar prover på analys.

Publicerad 27 March 2019 07:00