Carina Zachau (M) är ordförande i Region Skånes kollektivtrafiknämnd.

Carina Zachau (M) är ordförande i Region Skånes kollektivtrafiknämnd. Foto: Mostphotos, Diana Larsson/Arkiv

Beslut:

Flera busslinjer drabbas när regionen sparar

Risk att fler nedskärningar inom kollektivtrafiken väntar

SKÅNE. På fredagen klubbade Region Skånes kollektivtrafiknämnd igenom flera indragningar av busstrafiken, framför allt på landsbygden. Nämnden behöver pengar och det kan bli aktuellt med fler nedskärningar.

Av
Andreas Holm

– Vi behöver mer pengar efter att vi bland annat fått extraordinära kostnader med spårvagnar i Lund och depån i Kärråkra utanför Hässleholm, säger Carina Zachau (M), ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Nästa år behöver nämnden ett tillskott på minst 200 miljoner kronor, trots att årets budget innehöll 289 miljoner mer än föregående år. Om inte intäkterna ökar genom att allt fler väljer att resa kollektivt kan fler nedskärningar bli aktuella.

– Inte bara inom busstrafiken. Det kan röra tågtrafiken, men det är en fråga som vi får diskutera och återkomma till, säger Carina Zachau, som ser tre möjligheter till att undvika nedskärningar i kollektivtrafiken. Höja intäkterna, dra ner kostnaderna eller få mer pengar från regionen.

Det starkt kritiserade förslaget klubbades under fredagen igenom vilket innebär indragningar på ett 70-tal linjer i den skånska busstrafiken och besparingar på omkring 18 miljoner kronor. Tre linjer försvinner helt. 119 i Kävlinge kommun, 308 mellan Skurup-Ystad och linje 9 i Lund. Den enda förstärkning som görs är Skåneexpressen 1 som under kvällsturerna trafikerar hela sträckan mellan Kristianstad-Malmö.

Efter att budgetfrågan skickades på återremiss fick Skånes kommuner en möjlighet att yttra sig. Bland annat ställdes frågan om kommunerna själva var intresserade att betala för de busslinjer som drabbades av förslaget. 21 av 33 kommuner lämnade synpunkter. Inga var positiva till frågan.

– Jag förstår deras reaktion. Samtidigt betalade vi under min tid som kommunpolitiker i Örkelljunga en nattbusslinje som vi ansåg vara viktig för invånarna, påpekar Carina Zachau.

Är det inte en risk att färre väljer resa kollektivt när ni drar in på busslinjer?

– Det är inte ekonomiskt eller ur miljösynpunkt försvarbart att ha kvar bussar med två eller tre resenärer. Därför glesas trafiken ut. Vi kommer nog tappa resenärer och måste titta närmare på hur vi kan ha en fungerande kollektivtrafik på landsbygden. Hur har andra regioner eller länder gjort? Det överlåter jag till tjänstemännen att undersöka.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet var emot beslutet. I sitt budgetförslag föreslog S att Skånetrafiken skulle få 35 miljoner kronor mer än alliansens budget, vilket enligt partiet inneburit att ingen nerdragningar behövts i busstrafiken.

– Sämre utbud är verkligen inte rätt sätt för att få fler att resa kollektivt. Behoven är ännu större nästa år och det krävs ett aktivt arbete för att undvika fler nedskärningar i trafiken. Vi vill därför se ett omtag nu och ett annat förhållningssätt från styret i kollektivtrafiknämnden för att få tillbaka tilltron från kommunerna och resenärerna, säger Andreas Schönström (S), andre vice ordförande i kollektivtrafiknämnden i ett pressmeddelande.

På bordet fanns även en prisökning av månadskort med 100 kronor i flera städer. Den frågan ajournerades och Alliansens nya bud blev 20 kronors höjning. Något som röstades ner av oppositionen.

– Det är märkligt. S pratar om sämre utbud men accepterar förändringar i busstrafiken och säger nej till ökade intäkter så vi slipper fler nedskärningar. De talar med kluven tunga, säger Carina Zachau (M).

Publicerad 29 March 2019 14:55