För mycket skärmtid kan leda till sömnsvårigheter, problem med inlärning och på längre sikt depression. Det visar en ny studie gjord av forskare vid Högskolan i Kristianstad.

För mycket skärmtid kan leda till sömnsvårigheter, problem med inlärning och på längre sikt depression. Det visar en ny studie gjord av forskare vid Högskolan i Kristianstad. Foto: Adobe Stock

Forskning: Ökad skärmtid påverkar hälsan och inlärningen

Psykolog: Kan på längre sikt utvecklas till depression

SVERIGE.

Forskare i Kristianstad har forskat på kopplingen mellan sömn och skärmtid. De konstaterar att för mycket skärmtid påverkar inlärningen.

Av
Andreas Holm

– På kort sikt får man svårare att lära sig, man känner sig trött och sömnig och får svårare att koncentrera sig. På längre sikt kan sömnbrist utvecklas till depression, säger Annika Norell Clarke, filosofie doktor i psykologi och legitemerad psykolog, till SVT.

Forskarna har studerat gymnasieungdomar i tio års tid där en viss grupp sticker ut – de som är mycket aktiva på sociala medier. Där har forskarna sett ett samband med ökad trötthet i skolan och sömnsvårigheter. Stress och inlärningssvårigeter ökar på grund av konsekvenserna av mindre sömn och användandet av mobiltelefoner, datorer, tv eller läsplattor.

– Eleverna berättar att de ofta går och lägger sig samma tid, vid 22-23-tiden, men att de sedan fastnar i olika sociala medier, säger Gita Hedin, doktorand i folkhälsovetenskap vid Högskolan Kristianstad, till SVT.

Hon tillägger att en ny studie pågår djupintervjuer med eleverna där många bland annat berättar att de är medvetna om problemet med för mycket skärmtid och lägger ifrån sig mobiltelefonen i ett annat rum.

Publicerad 30 March 2019 06:00