Sedan 2006 har förskrivningen av antidepressiva medel ökat med 25 procent i landet.

Sedan 2006 har förskrivningen av antidepressiva medel ökat med 25 procent i landet. Foto: Serhiy Kobyakov/Adobe Stock

Allt fler ordineras antidepressivt – barn och unga står för största ökningen

Läkemedelsbehandlingen antas minska om fler fick psykologisk behandling

SVERIGE. Antalet svenskar som ordineras antidepressiva läkemedel ökar. Äldre över 85 år är den grupp som står för den högsta konsumtionen. Men de senaste åren har den största ökningen skett bland barn och unga. Detta visar nya siffror från Socialstyrelsen.

Av
Elisaveta Gräsbeck

Sedan 2006 har förskrivningen av antidepressiva medel ökat med 25 procent i landet. En tredjedel av alla kvinnor över 85 hämtade ut något antidepressivt preparat under 2018. Bland männen var det en femtedel.

– Psykisk ohälsa är vanligare bland de som är 65 år och äldre och användandet av antidepressiva läkemedel har legat högt under många år. Samtidigt har vi sett resultat som tyder på att äldre personer oftast inte får andra insatser än läkemedel, exempelvis psykologisk behandling, och det är givetvis problematiskt, säger Johan Fastbom, utredare på Socialstyrelsen, på myndighetens hemsida.

Den grupp där man ser störst ökning av antidepressiva är bland barn och unga. Enligt Socialstyrelsen har andelen flickor i åldern 10–14 år som fått antidepressivt läkemedel förskrivet ökat med nästan 60 procent de senaste fyra åren. För pojkarna i samma ålder är ökningen nära 40 procent.

Bland tonåringar skiljer det stort mellan flickor och pojkar. Att flickor i åldern 15–19 år hämtade ut antidepressiva läkemedel minst en gång under 2018, var mer än dubbelt så vanligt jämfört med pojkar i samma åldersspann.

Enligt Peter Salmi som är utredare på Socialstyrelsen skulle läkemedelsbehandlingen hos unga minska, om fler fick tillgång till psykologisk behandling.

– Ökningen av antidepressiva bland barn och unga hänger ihop med den oroväckande ökningen av psykisk ohälsa inom gruppen. Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångest ska barn och unga med lindrig till medelsvår depression i första hand erbjudas psykologisk behandling.

Publicerad 09 April 2019 06:00