Oppositionen är kritisk mot att det borgerliga styret i regionen skurit ner på satsningen på cancervården och inte använt hela bidraget som Skåne fått från staten. Styret menar att några pengar har inte betalats ut.

Oppositionen är kritisk mot att det borgerliga styret i regionen skurit ner på satsningen på cancervården och inte använt hela bidraget som Skåne fått från staten. Styret menar att några pengar har inte betalats ut. Foto: Scanpix Denmark/Morten Stricker

Oppositionen kritisk mot satsning på cancervård – vill använda mer pengar

Regionstyret: "Man kan inte sälja skinnet förrän björnen är skjuten"

SKÅNE.

Som ett led i att förbättra vården satsar Region Skåne 20 miljoner kronor på cancervården. Men oppositionen är kritisk mot att det borgerliga styret skurit ner på satsningen.

Av
Andreas Holm

– Trots att det finns ett statsbidrag om 55 miljoner kronor togs beslut på att endast använda 20 miljoner. Det är bra att vi satsar på cancervården men varför inte satsa alla pengar? Det hade nästan tredubblat anslaget till de skånska sjukhusen, säger Anna-Lena Hogerud (S), 2:e vice ordförande i regionens hälso- och sjukvårdsnämnd.

Statstbidraget betalas ut i förskott genom regionfullmäktiges budget och finns redan i hälso- och sjukvårdsnämndens rambudget, vilket det gjort sedan 2015 berättar Anna-Lena Hogerud.

Hon pekar på att Skånes Universitetssjukhus (SUS) kunnat få 34,1 istället för 12,4 miljoner och att Nordvästra Skånes andel kunnat öka från 3,1 miljoner till 8,5. Dessutom kunde sjukhusen i nordöstra regionen fått en ökning på omkring fyra miljoner kronor mer än de 2,5 miljoner som nu tilldelats, menar Anna-Lena Hogerud.

– Pengarna behövs ute i verksamheten. Personalen gör ett fantastiskt jobb och bör få resurserna att utvecklas och stärka sitt vårdarbete. Det är en olycklig prioritering vi nu ser från Alliansens sida som kan skapa längre vårdköer, säger hon.

Gilbert Tribo (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, menar att oppositionen bara gör ett politiskt utspel.

– Det finns ju inga 55 miljoner från staten. De är avsatta i den M och KD-budget som klubbades igenom i höstas, men några pengar har regionerna ännu inte fått. Vi vet inte ens om vi får några pengar i år, säger han.

De 20 miljoner som nu avsätts till att förbättra cancervården tas ur egen ficka enligt Gilbert Tribo, som även poängterar att ytterligare pengar från regionen satsas på både tarmcancer-screening och PSA-tester för män.

– Jag tycker det är märkligt att S vill fördela ut pengar vi inte har. Man kan inte sälja skinnet förrän björnen är skjuten, säger Gilbert Tribo.

Pengarna kommer att fördelas på sjukhusen till prioriterade områden som cancerrehabilitering, kompetensförsörjning, onkologisk smärta och standardiserade vårdförlopp.

Anna-Lena Hogerud (S).

Anna-Lena Hogerud (S). Foto: Martin Olson

Gilbert Tribo (L).

Gilbert Tribo (L). Foto: Pressbild

Publicerad 12 April 2019 06:00