Efter myndigheternas kontroll i förra veckan visade det sig att flera nagel- och franssalonger har allvarliga brister gällande arbetsmiljö.

Efter myndigheternas kontroll i förra veckan visade det sig att flera nagel- och franssalonger har allvarliga brister gällande arbetsmiljö. Foto: Adobe Stock

Omfattande arbetsmiljöbrister bland nagel- och franssalonger

I extremfallen har människoexploatering har förekommit

SVERIGE.

Vid 120 oanmälda kontroller uppdagades bristande arbetsmiljö hos flera nagel- och franssalonger runtom i landet. I extremfallen visade det sig att människoexploatering och koppleri förekommer.

Under förra veckan genomförde Polisen, Arbetsmiljöverket och Skatteverket oanmälda kontroller av nagel- och franssalonger i landet med syfte att få bukt med att arbetstagare exploateras.

Från polisens sida har man letet efter personer som är utsatta för brott men även arbetsgivare som bryter mot lagen. 121 företag kontrollerade och totalt 396 personer.

– Det handlar om både kvinnor och män, oftast från andra länder, som utsätts för en farlig arbetsmiljö. Det kan också gälla långa arbetstider och en liten eller ingen lön, säger Per Englund, på underrättelseenheten vid Polisens nationella operativa avdelning, i ett uttalande.

Under granskningen har polisen upprättat en anmälan om människoexploatering och en om koppleri. Även brott rörande arbetsgivare som har personal som saknar svenskt arbetstillstånd förekom ett tiotal gånger.

Arbetsmiljön var på många håll undermåliga där bristerna framförallt rör dålig ventilation för de som jobbar med kemikalier och lim. Arbetsmiljöverket utfärdade sanktionsavgifter till nästan hälften av de kontrollerade salongerna och en tredjedel fick förbud att fortsätta med hälsofarlig verksamhet.

Även personalliggare och kassasystem kontrollerades av Skatteverket. Av 141 kontroller har 65 resulterat i överväganden om kontrolluppgifter och myndigheten kommer att gå vidare med flera skatteutredningar.

Publicerad 17 April 2019 09:58