Foto. Ritzau Scanpix/ Linda Henriksen

Tågvärdar nekades ersättning – arbetsgivare stäms på miljonbelopp

Vill ge samtliga värdar skadestånd

SÖDRA SVERIGE. Fackförbundet Seko stämmer arbetsgivaren Transdev på flera miljoner kronor. Detta sedan runt 300 tågvärdar som bland annat arbetar på Öresundstågen nekats OB-ersättning under uppehållstiden mellan tågen.

När en tågvärd kliver av ett tåg utan att ha avslutat sitt arbetspass uppstår ofta ett glapp i arbetstiden tills dess att tågvärden ska påbörja nästa resa. Enligt kollektivavtalet ska denna tid räknas in som arbetstid och därmed berättiga OB-ersättning, något som arbetsgivaren Transdev, tidigare Veolia, drog in för sina arbetstagare 2015.

Då fackförbundet och arbetsgivaren inte kunde komma överens i tvisteförhandlingar togs frågan upp i Arbetsdomstolen under hösten.

Två tågvärdar fick då rätt i frågan och fick vars 10 000 kronor i skadestånd för kollektivavtalsbrott samt sin ob utbetald retroaktivt. Nu kräver fackförbundet att samtliga anställda får samma ersättning.

Under förhandlingarna framgick det tydligt att de två arbetstagare som förbundet företrädde skulle representera samtliga 300 arbetstagare som så kallade piloter.

"Med piloter avsågs att bolaget skulle följa domslutet i alla delar avseende övriga arbetstagare hos bolaget som inte erhållit ob-ersättning i enlighet med kollektivavtalet, för det fall domstolen skulle ge förbundet rätt i sin tolkning", skriver förbundets ombud när de nu stämmer arbetsgivaren på nytt.

Förutom retroaktiv ob-ersättning på 50 000 kronor och det tidigare skadeståndet på 10 000 kronor per arbetstagare yrkar förbundet nu på ytterligare 10 000 kronor vardera för brott mot pilotöverrenskommelsen.

Publicerad 17 April 2019 11:01