Risken för brand i skog och mark är extremt stor i hela nordvästra Skåne som på onsdagen fått det högsta brandriskvärdet 5E.

Risken för brand i skog och mark är extremt stor i hela nordvästra Skåne som på onsdagen fått det högsta brandriskvärdet 5E. Genrebild: Adobe Stock

Varning för extremt stor brandrisk utfärdad i nordvästra Skåne

Samtliga kommuner har nått högsta nivån

NV-SKÅNE.

Den högsta nivån för brandrisk har utfärdats i samtliga nordvästskånska kommuner och under dagen har flera bränder hanterats i norra delarna av Skåne.

Räddningstjänsten har i samtliga kommuner i nordvästra Skåne utfärdat klassningen 5E, vilket innebär att det föreligger en extemt stor brandrisk i skog och mark. Därför uppmanar man allmänheten att inte elda, grilla eller utöva andra aktiviteter som kan medföra lågor eller gnistor i anslutning till just skog och mark.

Under dagen har ett flertal bränder hanterats i naturen, framförallt i de nordvästra och de nordöstra delarna av länet.

– På grund av den extrema torkan i kombination med relativt höga vindhastigheter blir bränderna svåra att hantera och kan spridas okontrollerat, säger Christer Ängehov, regional räddningschef i beredskap, i ett uttalande.

Det varma vädret och brist av nederbörd har medfört torka och har gett höga brandriskvärden överlag i Skåne. Vid den högsta klassningen 5E, kan brandrisken även vara stor även efter ett regn då marken under det översta laget kan vara torrt.

Det här gäller vid eldningsförbudet

    Eldningsförbud innebär att du inte får använda öppen låga utomhus. All eldning utomhus är då förbjuden.

    Du får lov att använda fasta grillplatser som finns på allmänna platser och i parker. Vi rekommenderar att du inte använder sprit- eller gasolkök.

    Det går också bra att använda fasta hemmagrillar som står på egna ben och inte är i kontakt med eller nära marken. Gasolgrill går också bra att använda. Viktigt: du får endast använda fasta hemmagrillar hemma på din egen tomt. Det är inte tillåtet att använda hemmagrillar i till exempel skog och mark eller på stranden.

    Tänk på att du kan ställas till svars och bli straffad om du orsakar en brand på grund av oaktsamhet.

Brandriskprognosen för nordvästra Skåne finns på www.rsnv.se/brandriskprognos

Publicerad 24 April 2019 14:43