Ett fall av mässling har konstaterats i Skåne. En kvinna i västra Skåne har smittats.

Ett fall av mässling har konstaterats i Skåne. En kvinna i västra Skåne har smittats. "De flesta svenskar har ett gott skydd mot mässling genom att de är vaccinerade eller redan har haft sjukdomen", säger Birgitta Holmgren, biträdande smittskyddsläkare på Smittskydd Skåne Foto: Bengt Flemark

Kvinna har insjuknat i mässling – vårdas på sjukhus

Uppges ha smittats utomlands

SKÅNE. En kvinna bosatt i västra Skåne har insjuknat i mässling. Kvinnan ska enligt Region Skåne ha smittats utomlands och därefter vistats i både Malmö och Helsingborg. Flera personer kan ha exponerats av den mycket smittsamma sjukdomen. Men risken för att mässlingen sprids i Sverige är liten enligt Region Skånes smittskyddsläkare.

Av
Andreas Holm

– De flesta svenskar har ett gott skydd mot mässling genom att de är vaccinerade eller redan har haft sjukdomen, säger Birgitta Holmgren, biträdande smittskyddsläkare på Smittskydd Skåne, i ett pressutskick.

Kvinnan uppges ha smittats utomlands och en smittspårning har påbörjats. Det innebär att vården försöker reda ut vilka personer kvinnan ha varit i kontakt med. I fjor konstaterades tre fall av mässling i Skåne.

Till Sydsvenskan utvecklar Birgitta Holmgren vad man bör tänka på gällande mässlingen.

– Det är alltid bra att se över sitt skydd, speciellt om man ska ut och resa. Man behöver inte resa så långt bort, det finns mässling i flera länder i Europa. Om man misstänker att att man är sjuk i mässling ska man kontakta 1177 eller sin vårdcentral. Man ska inte gå och sätta sig i ett väntrum, säger smittskyddsläkaren till tidningen.

Fakta om mässling

Den som misstänker mässling ska ta telefonkontakt med sin vårdcentral eller med 1177 för att få hjälp att bedöma misstänkta symtom eller för att få råd om var man kan söka vård.

Mässling är en mycket smittsam sjukdom och det räcker att ha vistats i samma rum för att bli smittad.

Mässling startar med feber, snuva, ögonirritation och torrhosta. Efter några dagar tillkommer ett storfläckigt utslag som börjar i ansiktet och sprider sig till övriga kroppen. Man brukar känna sig ordentligt sjuk.

De flesta i Sverige är immuna mot mässling. Den som är immun kan varken bli sjuk eller sprida smittan vidare. Den som har haft mässling eller som är vaccinerad med två doser har ett livslångt skydd. Mässlingvaccination med två doser ingår i barnvaccinationsprogrammet sedan 1982. Första dosen ges vid 18 månaders ålder.

Personer som är födda på 1960- och 1970-talen har varierande immunitet. En del kan ha undgått sjukdomen eller enbart fått en dos vaccin. Den som är född 1981 eller senare har i de allra flesta fall fått två doser. Personer födda före 1960 har med stor sannolikhet haft sjukdomen och är immuna.

Det pågår utbrott med mässling på flera håll i världen. Ett stort antal fall rapporteras från länder inom Europa.

Det är bra att se över vaccinationsskyddet, särskilt om man ska ut och resa. Barn vaccineras via BVC. Vuxna kan vända sig till sin vårdcentral eller till vaccinationsmottagningar.

Källa: Region Skåne

Publicerad 30 April 2019 07:19