SMHI har varnar om risk för skogsbränder i Skåne. Men något eldningsförbud mot exempelvis Valborgsbål har inte utfärdats.

SMHI har varnar om risk för skogsbränder i Skåne. Men något eldningsförbud mot exempelvis Valborgsbål har inte utfärdats. Foto: Adobe Stock

JUST NU:

Risk för skogsbrand i hela Skåne

Men inga eldningsförbud har utfärdats

SKÅNE. Tidigt i morse utfärdade SMHI en varning för skogsbrand i hela Skåne. I speciellt de norra delarna av länet är risken för brand stor, men ännu har inga eldningsförbud mot Valborgsbål utfärdats.

Av
Andreas Holm

"Fira Valborg säkert. Räddningstjänsterna i Skåne uppmanar allmänheten att inte elda, grilla eller utföra andra aktiviteter som skapar öppen låga eller gnistor i anslutning till skog eller mark, så att eld kan spridas i terrängen.", uppger Länsstyrelsen Skåne på sin hemsida.

Under gårdagen gavs klartecken att Valborg får firas in med tända eldar och att det inte var aktuellt att utfärda eldningsförbud. Men Räddningstjänsten manade till försiktighet.

– Lokalt måste var och en vidta fortsatt försiktighet och göra sin egen prövning av om det är lämpligt att elda eller inte, sa Anders Pålsson, inre befäl vid Räddningstjänsten Skåne nordost, till Svt Nyheter.

Enligt Räddningstjänsten Skåne är brandriskprognosen i kommunerna liten eller måttlig.

Men bland annat i Örkelljunga har Valborgsfirande vid Prästsjön ställts in av säkerhetsskäl på grund av den senaste tidens varma väder och brandrisk. Samtidigt hävde Landskrona stad sitt eldningförbud från den 16 april under gårdagen.

Här kan du hålla dig informerad hur läget om eldningsförbud ser ut i din kommun.

Viktigt att tänka på vid eldning utomhus

Vid planering av ett majbål ska du ta hänsyn till avstånd till byggnader, vindriktning och vindstyrka samt bålets storlek. Observera att eldning inte får ske vid eldningsförbud eller vindhastigheter över 10 m/s.

Det är alltid den som anordnar valborgsfirandet som ansvarar för att eldningen sker på ett säkert sätt.

Tänk på att ha nära tillgång till släckutrustning.

Kontrollera vindriktningen.

Besök platsen efter några timmar för att kontrollera att elden verkligen blev helt släckt.

Källa: Räddningstjänsten

Publicerad 30 April 2019 08:14