Det är tuffa tider för den skånska ekonomin. Nu vill regionens politiker att regeringen täcker upp.

Det är tuffa tider för den skånska ekonomin. Nu vill regionens politiker att regeringen täcker upp. "Det är inte rimligt att vi skåningar ska betala för något staten beslutat.", säger Gilbert Tribo (L), ordförande i regionens hälso- och sjukvårdsnämnd. Foto: Pressbild, Mostphotos

Sämre ställt i den skånska vården – kräver mer pengar av regeringen

"Orimligt att staten inte står för kostnadstäckningen i beslut som de fattat"

SKÅNE.

Det är tuffa tider för den skånska ekonomin. Under första kvartalet backade den skånska vården med över 120 miljoner kronor jämfört med budget. I värsta fall kan det ge ett negativt resultat på över 650 miljoner i år. Nu vill regionens politiker att regeringen täcker upp. "Det är inte rimligt att vi skåningar ska betala för något staten beslutat.", säger Gilbert Tribo (L), ordförande i regionens hälso- och sjukvårdsnämnd.

Av
Andreas Holm

Nu vill de skånska politikerna att regeringen agerar och hjälper till att underskottet i ekonomin hamnar på rätt köl. Det rör bland annat ökade kostnader för EU-vård och tandvård.

– Staten har bestämt att höja den fria tandvården för unga från 21 till 23 år, vilket vi ser positivt på. Och allt fler skåningar söker vård i ett annat EU-land med tanke på närheten till exempelvis Danmark. Det vore orimligt att staten inte står för kostnadstäckningen i beslut som de fattat, säger Gilbert Tribo.

Men notan får de skånska skattebetalarna stå för. Det är fel menar Tribo som hänvisar till finansieringsprincipen, som innebär att när staten genom exempelvis ny lagstiftning ger kommunerna nya eller utökade uppgifter så ska kommunerna erhålla ekonomisk kompensation för det.

– Bara tandvården ger oss en årlig ökad kostnad på omkring 25 miljoner kronor. Vi får också ett på tok för litet statsbidrag för EU-vård. Det påverkar vår ekonomi och underskottet vi har nu är minst sagt bekymrande.

Hur tänker du då?

– Idag har man ett system om EU-vård som baseras på befolkningsmängden. Då Skåne har 13 procent av landets befolkning ger det oss 13 procent av statsbidraget. Men det kostar oss mer då fler skåningar söker vård i ett annat EU-land än exempelvis de som bor i Norrland eller Stockholm. Vi har närmare EU än andra regioner i landet.

Gilbert Tribo får medhåll från Socialdemokraterna.

– Vi tycker att det är bra att man höjer åldersgränsen för avgiftsfri tandvård, men visst vore det rimligt att staten också ersatte regionerna för hela den ökande kostnaden. Detsamma gäller EU-vården, säger Anna-Lena Hogerud (S), 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Samtidigt vill Region Skåne att Sveriges kommuner och landsting, SKL, ska påskynda processen kring ett moderniserat system för digitala vårdtjänster och stå för en del av kostnaderna.

– Frågan har dragits i långbänk allt för länge, men nu krävs beslut hur det ska bli. Det är bra att vården utvecklas men då ska kostnaden inte enbart stå på oss, säger Gilbert Tribo.

Förutom att tillskriva regeringen om mer pengar kan eventuellt fler åtgärder sättas in för att stoppa underskottet.

– Det kan vara att införa ett remisskrav till vården. Som det ser ut idag kan du göra en egenremiss, det kanske slopas och då krävs ett läkarbesök för att få remiss.

Därför föreslår nu Alliansen att utreda remisskrav inom valfrihetssystemen för grå starr, öppen ögonsjukvård och öppen hudsjukvård.

– De ökande kostnaderna inom specialistvårdvalen är ett stort problem. Det är bra att det borgerliga styret ser det. Det är inget fel i att utreda ett remisskrav, men risken är att det inte kommer att räcka. Det kan också bli en ökad belastning för primärvården. Vi tror att det kan behövas kostnadstak för de här verksamheterna och vill fortsätta utreda det alternativet parallellt. Det har gått att införa i andra regioner, så det borde inte vara omöjligt att hitta en bra lösning för Skåne, säger Socialdemokraternas Anna-Lena Hogerud.

Publicerad 06 May 2019 10:22