BRÅ slår fast att den ökade invandringen till Sverige

BRÅ slår fast att den ökade invandringen till Sverige "inte är någon huvudförklaring till den långsiktiga utvecklingen av anmälda och rapporterade sexualbrott sedan 2005”. Foto: Tinnakorn/Adobe Stock

Rapport: Flyktingkrisen förklarar inte fler anmälda sexualbrott

Brottsförebyggande Rådet släpper ny studie

SVERIGE. Det ökade antalet anmälda sexualbrott kan inte förklaras av det ökade flyktingantalet med start 2005. Detta slår Brottsförebyggande Rådet, BRÅ, fast i en nyligen släppt studie.

Av
Cesar Fältskär

Det totala antalet anmälda sexualbrott har ökat enligt BRÅ. Samma myndighet slår dock nu fast att det inte beror på det ökade antalet flyktingar som kommit till Sverige sedan 2005. I en 136 sidor lång studie undersöker BRÅ anledningar till de ökade sexualbrotten.

Där slår BRÅ fast att den ökade invandringen till Sverige "inte är någon huvudförklaring till den långsiktiga utvecklingen av anmälda och rapporterade sexualbrott sedan 2005”.

Däremot så anser BRÅ att den ökade invandringen har påverkat ökningen av lindriga sexualbrott.

"En demografisk förändring som dock sammanfaller med den kraftiga ökningen av lindriga sexualbrott i NTU (Nationella trygghetsundersökningen) år 2015–2016 är den omfattande flyktingmottagningen 2015.”, skriver Brå.

Vidare skriver BRÅ att viljan och benägenheten till att anmäla sexualbrott har ökat. Det finns dock fortfarande ett stort mörkertal.

Publicerad 29 May 2019 11:02